2016 02 14

bernardinai.lt

Pro Patria

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vasario 16-sios išvakarėse – renginys mons. Alfonso Svarinsko atminimui

Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, vasario 15 dieną, 17.30 val. jaunimo sambūris „Pro Patria“ ir Studentų ateitininkų sąjunga kviečia į monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimo renginį „Dievui ir Tėvynei: mons. Alfonsas Svarinskas ir šiandienos Lietuva“.   

Apie rezistentą monsinjorą Alfonsą Svarinską prof. Vytautas Radžvilas rašė, jog tai „Žmogus, iš kurio švytėjo pati Laisvė“. Ginkluotos pokario rezistencijos dalyvis, 22 metus Sibiro lageriuose praleidęs politinis kalinys, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narys, vienas ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjų, galiausiai Atkuriamojo Seimo narys Alfonsas Svarinskas visada kartojo, kad yra du svarbiausi idealai: Dievas ir Tėvynė. Šių idealų jis principingai laikėsi ir nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Prieš pusantrų metų atsisveikinę su monsinjoru, šiandien kviečiame prisiminti jo gyvenimą, darbus Lietuvai, mokymą ir idealus“ – kvietime skelbia renginio organizatoriai.   

Renginyje kalbės ilgametis mons. A. Svarinsko bendražygis antisovietinėje veikloje, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, VU profesorius Vytautas Radžvilas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė rašytoja Vanda Juknaitė, ateitininkė Santa Kančytė ir politologas Vytautas Sinica.  

„Žvelgdami į mons. Alfonso Svarinsko gyvenimą ir matydami šiandienos Lietuvos realijas, kartu su pranešėjais paklausime, ar šiandienos Lietuvoje dar aktualūs monsinjoro Alfonso Svarinsko idealai“ – teigiama kvietime.     Renginyje koncertuos Lietuvos edukologijos universiteto studentų choras „Ave Vita“, vadovaujamas Kastyčio Baryso. Po minėjimo, 20.00 val. renginio svečiai kviečiami sudalyvauti kun. prof. Andrius Narbekovo aukojamose šv. Mišiose Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12).