2016 02 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Harper Lee išmintis

Harper Lee gimė 1926 metais pietinėje Amerikos valstijoje Alabamoje, studijavo teisę. „Nežudykit strazdo giesmininko” – tai pirmas ir vienintelis H.Lee romanas, išspausdintas 1960 m., jau po metų laimėjęs prestižinę Pulicerio premiją ir paplitęs po daugelį pasaulio šalių. 

Autorė prieš kelias dienas paliko mūsų pasaulį ir, ją pagerbdami, dalinamės jos išmintimi.

„Jeigu žmonės visi vienodi, tai kodėl negali gražiai gyventi vieni su kitais? Jeigu jie visi panašūs, kodėl taip neriasi iš kailio, kad tik ką blogo vieni kitiems padarytų? Žinai, Paukšteli, man atrodo, kad aš kai ką pradedu suprasti. Pradedu suprasti, kodėl Baubas Redlis niekad nekelia kojos iš namų… jis tiesiog nenori niekur eiti.“

„Niekada nesuprasi žmogaus, kol nepabandysi į viską pažiūrėti iš jo pusės. Kol neįlysi į jo kailį ir nepabūsi jame.“

„Norėjau, kad pamatytum, kas yra tikra drąsa. Nenorėjau, jog pamanytum, kad tai vyras su ginklu rankose. Drąsa tai, kai esi jau nugalėtas, bet vis vien pradedi ir skiniesi kelią tolyn.“

„Žmonės pamato, ko jie ieško, ir išgirsta tai, ko klausosi.“

„Man atrodo, yra tik vieno tipo žmonės. Tiesiog žmonės.“

„Kartais Biblija vyro rankose pavojingesnė už stiklą viskio. Yra tų, kurie neišmoko gyventi šiame pasaulyje ir nuolat gyvena kitame. Nuleidę akis į asfaltą, matome liūdnus to rezultatus.”

„Beveik visi žmonės pasirodo neblogi, kai juos galų gale imi suprasti..“

„Mąstantys teisingai niekada nesididžiuoja savo talentais.“

„Su juo – gyvenimas buvo rutina. Be jo – gyvenimas buvo nepakeliamas.“

„Laikyk iškėlęs galvą ir nuleisk kumščius. Nesvarbu, kas ką tau sakytų, neleisk, kad tave išmuštų iš vėžių. Kovok savo protu.“

„Kad galėčiau gyventi su kitais, pirmiausia turiu susigyventi su savimi. Vienintelis dalykas, kuris nepriklauso nuo daugumos, yra žmogaus sąžinė.“

„Tai jis visai ne girtuoklis. Bet kodėl jis atskleidė mums didžiausią savo paslaptį? Aš jį to ir paklausiau.

– Todėl, kad jūs esate vaikai ir galite suprasti, – tarė jis, – ir todėl, kad girdėjau jį… – jis mostelėjo į Dilą – visuomenė dar neuždėjo jam apynasrio. Žiūrėk, paūgės kiek ir nebeverks, ir jam nebesidarys bloga. Gal daug kas atrodys jam ne taip… galbūt, bet jis nebeverks, tegu tik praeina dar keleri metai.

– Dėl ko nebeverksiu, misteri Reimondai? – Dilas prisiminė, kad jis vyras.

– Neverksi dėl tos velniavos, kurią vieni žmonės daro kitiems… ir net nenori pagalvoti apie tai. Neverksi dėl velniavos, kurią baltieji daro juodiesiems, net nesiteikdami pagalvoti, kad jie irgi žmonės.

– Atikus sako, kad apgauti negrą yra dešimteriopai blogiau, negu apgauti baltąjį, – sumurmėjau aš, – jis sako, kad tai užvis blogiausia, ką galima padaryti.

– Nežinau, vargu… – pasakė misteris Reimondas. – Mis Džina Luiza, tu dar nežinai, kad tavo tėtis ne toks kaip visi, tik vėliau tai suprasi… nes dar nepažįsti pasaulio.“

„Strazdai giesmininkai nedaro nieko išskyrus tai, kad čiulba. Jie nenuskabo uogų nuo mūsų krūmų, netinkamose vietose nesusisuka lizdų. Viskas, ką jie daro, tai dainuoja iš visos širdies ir leidžia mums mėgautis jų dainomis. Štai kodėl nuodėmė yra žudyti strazdą giesmininką.“

Parengė Dominyka Navickaitė

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.