Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2016 02 29

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Vienas gavėninis patikrinimas

EPA nuotrauka

Mielas bičiuli, Bažnyčia mini šventą gavėnios laiką kaip prisiminimą ir keturiasdešimties dienų kelionę, kurią Aš norėjau praleisti dykumoje, melsdamasis ir atgailaudamas. Be galo džiaugiuosi, kad šis ilgas laikotarpis skiriamas pasiruošti Velykų šventėms.

Žinau, jog daugeliui gavėnia nėra svarbi ir kad Didžioji savaitė tebus dar viena proga atsipalaiduoti ir mėgautis atostogomis. Daugumai mano Kančia ir Mirtis nieko nereiškia. Tačiau tai padariau dėl visų ir atleidau visiems. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, nepaisant viso to, Velykas švęsiu kartu su tavimi ir su visais bičiuliais.


Kiekvieną kartą, kada švenčiama Eucharistija, sakramentiniu būdu iš naujo save aukoju Tėvui už jus visus. Tačiau Didžiąją savaitę šį atsidavimą noriu išgyventi dar karščiau, su džiaugsmu ir linksmybe, kurią man kelia susijungimas su manaisiais, tam kad galvočiau ir apie tuos, kurie nutolę. Mano kančios istorija visuomet gyva, to meto asmenys ir elgesys šiandien atsikartoja kitais būdais.

Nesu nei istorinis duomuo, nei knygos personažas. Esu gyvas. Žmonija toliau gyvena tais pačiais poreikiais. Bažnyčia nėra pamaldžių žmonių konglomeratas, nusprendęs prisiminti praeitį ir ruoštis ateičiai. Bažnyčia – gyva šeima, kur Aš esu gyvas ir tai, ką šiandien švenčiame, yra tikra, dabarties vaisiai. Praeitis turėjo savo laiką, ateitis dar ateis, o šios dienos istoriją gyvename dabar, tu ir Aš, kartu.

Gavėnia – tikrovės patirtis, kada žvelgi į save tikėjimo šviesoje ir jauti, kaip reikia sveikatos, stiprybės, kilnumo, malonės… Tai tinkamas laikas nuodugniai atlikti dvasinės sveikatos patikrinimą, laiku aptikti nepakankamumus, kurie galimai egzistuoja ir jiems paskirti gydymą.

Dėl to siūlau keletą praktinių patarimų, vieno mūsų draugo, kuris, naudodamasis medicininiu žargonu, diagnozuoja dvasines ligas ir gydymo metodus, kurių tau tikriausiai reikia. Skaityk pamažu ir nutark.

Taigi, kaip kiekvienais metais, reikia atlikti medicininį patikrinimą, taip per gavėnią, kasdien ir žymiai nuodugniau, reikia atlikti dvasinę patikrą…

Šis Mano ir tavo brolis sako: „Nuėjau į Viešpaties ligoninę atlikti kasdienybės patikros ir suvokiau besergąs… Dievas man pamatavo spaudimą ir pamatė, kad kritęs mano švelnumas… Pamatavus temperatūrą, termometras rodė 40 laipsnių Egoizmo… Atliko elektrokardiogramą ir diagnozavo, kad man reikia Meilės „By-Pass’o“, kadangi mano venos buvo užsikimšusios ir gerai nebeaprūpino ištuštėjusios širdies… Perėjau ortopedinę patikrą ir paaiškėjo, kodėl negalėjau eiti greta savo brolio ar jo apkabinti, po susidūrimo su savo Puikybe buvau lūžęs… Dar man nustatė trumparegystę, kadangi negalėjau žvelgti toliau Išorės… Kada pasiskundžiau klausa, Dievas mane pastebėjo užsilikusį prie tuščių, kasdienių žodžių… Kaip gerai, kad šios konsultacijos nemokamos… Dėl Tavo didžio Gailestingumo… Pažadu išėjęs iš čia gydytis tik natūraliais vaistais, kuriuos man išrašai per Savo Žodį.“

Pradžiai rytoj iš ryto, išgersiu vieną stiklinę Dėkingumo… Atvykęs į darbą, paimsiu vieną valgomąjį šaukštą „Labas rytas“… Kas valandą Kantrybės pažado ir vieną stiklinę Nuolankumo… Grįžęs namo, Viešpatie, kasdien susileisiu Meilės injekciją, o prieš einant miegot, išgersiu dvi kapsules ramios Sąžinės… Man sakė, kad šalia viso to, reikia gero Dievo Malonės perpylimo ir sveiko maitinimosi, kurio pagrindas – Malda ir Sakramentai…

Gera ir maloni priemonė yra vaikščioti su Gyvenimu tol, kol driekiasi kelias, o jo pabaigoje mirti sveiku nuo Meilės. Kaip rašoma Jeremijo 33,6: „Štai atnešiu jai vaistą ir išgijimą, išgydysiu juos ir apreikšiu jiems tikros gerovės perteklių.“

Bičiuli mano, džiaugiuosi, kad per šį, vieno mūsų draugo originalumą, galėjau kalbėti apie poreikį saugoti sielos sveikatą. Nepamiršk, kad esu tavo Gydytojas. Ir prisimink, kad kada man atnešė paralyžiuotąjį, pirmiausia, ką pagydžiau, buvo jo siela. Tai, kas svarbiausia – dvasios sveikata. Visa kita ateina viršaus, jei tai yra reikalinga šventumui.

Šią gavėnią linkiu tau atlikti gerą dvasinį patikrinimą ir, kad pradėtum vartoti tinkamus vaistus nuo bet kokios negalios, kuri slypi tavyje. Aš visada būsiu šalia tavo ligonio lovos, kad pasakyčiau: „Kelkis ir vaikščiok!“

Širdingi linkėjimai nuo tavo Draugo,

Jėzus

Versta iš Juan García Inza Cartas de Jesús a ti  (Jėzaus laiškai tau). Vertė Marija Oksaitė