2016 03 03

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Žurnalas „Kelionė su Bernardinai.lt“ pradeda 9-uosius metus

„Bernardinai.lt“ žurnalas „Kelionė“ pradeda devintuosius metus. Džiaugiamės skaitytojams galėdami pasiūlyti pluoštą kruopščiai atrinktų tekstų, kurie, tikimės, telpa į Jūsų kelionmaišį ir palydi gyvenimo nuotykyje. Pradėję leisi žurnalą ir mes, jo rengėjai leidomės į nuotykį visiškai nežinodami kur šis kelias mus atves. Tad džiaugiamės, kad esate kartu ir viliamės kartu dar pakeliauti.

Naujausią žurnalą galite pasklaidyti ČIA.

Šio žurnalo atramine ašimi tampa Gailestingumas, kurio tema prabyla jau viršelyje – popiežiui Pranciškui iniciavus jubiliejinius Gailestingumo metus bei atvėrus Bažnyčios duris žmogui. Kaip teigia popiežius Pranciškus, „gailestingumas yra atraminė Bažnyčios gyvenimo sija. Visą jos pastoracinę veiklą turėtų gaubti švelnumas tikintiesiems; ji negali skelbti ir liudyti pasauliui be gailestingumo“. Savo įžvalgomis apie gailestingumą kasdienybėje, Jėzaus mokyme bei savo asmeninėje patirtyje taip pat dalijasi kun. Kęstutis Dvareckas, br. Pranciškus Ksaveras CSJ bei s. Elena Faustina Andrulytė. Visi šie tekstai iliustruoti įspūdingais dailininko Vaidoto Kvašio darbais iš „Gailestingumo“ ciklo, sukurto remiantis šv. Faustinos dienoraščiais.

„Poreikis pasakoti istorijas yra labai senas žmogaus poreikis – senesnis nei bet kokia ideologija ar religija, senesnis net nei mūsų abėcėlė, literatūra“, – teigia Izraelyje gyvenantis ir kuriantis rašytojas Amos Ozas. Šiame pokalbyje rašytojas kalba apie fanatizmo įsigalėjimą pasaulyje, demokratiją ir žmogaus pasirinkimus, dabartinę situaciją Izraelyje ir Judą – antisemitinių stereotipų šaltinį.

Blogio problematiką savo tekste „Iš kur kyla blogis?“ nagrinėja sociologas Zygmuntas Baumanas. Pasitelkdamas istorines realijas bei žmones, savo veiksmais sukrėtusius pasaulio istoriją, mąstytojas brėžia ir ateities perspektyvą. J. Beckeris savo straipsnyje „Nereikalingų dalykų diktatūra“ dalijasi savo patirtimi po devynerių mėnesių kelionių po pasaulį grįžus prie įprasto gyvenimo ritmo, kuriame nejučia išlaidavimas tapo natūralia gyvenimo dalimi. „Tobulas vartotojas nepatenkintas, tačiau turintis vilčių, nesidomintis rimtu asmeniniu tobulėjimu, itin pripratęs prie televizijos, dirbantis visu etatu, pakankamai uždirbantis, laisvu laiku išgeriantis ir tiesiog taip plaukiantis pasroviui. Ar tai jūs“, – klausia teksto autorius. Tuo tarpu žydų rabinas Jonathanas Sacksas siūlo dešimt gairių laimingesniam gyvenimui. Pasak autoriaus, „gyvenimas yra pilnas palaiminimų, kad švaistytume laiką ir dėmesį dirbtiniams pakaitalams. Gyvenk, duok, atleisk, švęsk ir šlovink – tai vis dar geriausi būdai palaiminti gyvenimą ir taip paversti patį gyvenimą palaiminimu“.

Rubrikoje „Sielogyda“ pateikiame pokalbį su Niujorko universiteto psichologijos profesoriumi Paulu C. Vitzu, savo darbuose nagrinėjančiu psichologijos ir religijos santykį bei kritikuojantį humanistinę savasties psichologiją, susitelkusią į „savęs garbinimą“. R. Jasukaitienės esė „Būti meilės laidininku“ – apie rūpinimąsi mama, o Zita Žalaitė dalijasi savo patirtimi ir pozityviu požiūriu, kaip galima senti laimingai.

Tris įdomius tekstus rasite ir rubrikoje „Šeima“. Prancūzų rašytojas ir filosofas Fabrice Hadjadj analizuoja šeimos fenomeną ir kalba apie dabartinius iššūkius šiai, anot rašytojo, „pirminei bendrijai“. Apie bažnytinę santuoką, dviejų žmonių bendrystę šeimoje bei skyrybas – dvasininko A. Tkačenkos mintys. O T. Golovina savo tekste „Moters laimė, arba kam mums vaikai“ kalba apie pastaraisiais dešimtmečiais Vakarų visuomenėje įsigalėjusį požiūrį, kad moteris pirmiausia turi susitvarkyti gyvenimą, padaryti karjerą, o tada gali pagalvoti ir apie veikus, nors… gal jų ir nereikia…

Kultūros skiltyje kviečiame į susitikimus su trim skirtingų sričių menininkais – dailininku Arvydu Šalteniu, aktoriumi ir dainuojamosios poezijos krikštatėviu tituluojamu Gediminu Storpirščiu bei poetu, dramaturgu ir žurnalistu Mindaugu Nastaravičium.

Kas yra piligrimystė, kuo šiandien ji skiriasi nuo ankstesnių laikų, kaip reikia pasiruošti piligriminei kelionei, ką reiškia piligrimystė į Šventąją Žemę – apie tai pokalbis su pranciškonu br. Noeliu Muscatu, šiuo metu tarnaujančiu Jeruzalės Kristaus Kapo bazilikoje. Apie tai, kuo šie metai yra išskirtiniai Pranciškoniškajai pasaulio bei Lietuvos šeimai – pokalbyje su Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaline ministre Virginija Mickute OFS.

„Viskas jau yra sukurta“, o svarbiausia kūryba šiandien – informacijos atranka. Būtent toks požiūris Andrių Navicką paskatino parengti knygą „Mozaika“, kurioje spausdinamos 33 pasaulio mąstytojų, rašytojų, dvasininkų aforizmai bei trumpos istorijos. Šį kartą siūlome popiežiaus Jono Pauliaus II bei rašytojo Gilberto Keitho Chestertono mintis.

„Bent kartą atsisakyk savo sielos ir proto, tuomet būsi vedamas Tiesos“. Taip rašė vienas garbingiausių islamiškosios minties autoritetų, XI-XII a. gyvenęs filosofas, teologas, mokslininkas ir mistikas Al-Ghazalis, kurio išminties perlų rasite skyriuje „Dialogo erdvė“.

Rubrikoje „Aštuntoji diena“ skelbiame praėjusiais metais vykusio rašytojo Gendručio Morkūno jubiliejui skirto esė konkurso laureatų G. Ilginytės, R. Norkutės, J. Šalaj ir R. Biloto tekstus.

Skanaus“ šį karta taria jauniausia šeimininkė per visą mūsų žurnalo istoriją – 12 metų Marija Zaleskytė, pasidalinsianti trimis patiekalais , kuriais mėgsta vaišinti šeimos bičiulius: aštria sriuba, sultinga jautiena ir šokoladiniu pyragu.

„Melskis ir dirbk“ – šią frazę esame ne kartą girdėję, ją savo ordino šūkiu yra pasirinkę ir vienuoliai benediktinai. O kodėl neužtenka vien tik dirbti, sužinosite perskaitę trumpą istoriją skiltyje „Maranata“.

Gražių Jums atradimų kasdieniame kelyje ir žurnale „Kelionė“.

Daugiau apie žurnalą paskaityti galite ČIA

Įsigyti žurnalą ČIA