2016 03 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

6 min

Lobsango Sangay: „Tibeto žmonės gyvena baimės ir nesaugumo atmosferoje“

Evgenios Levin nuotrauka

Skelbiame Tibeto ministro pirmininko išeivijoje Lobsango Sangay tradicinį kreipimasi 57-ųjų Tibeto nacionalinio sukilimo metinių proga kovo 10 d.

Šiandien minime 57-ąsias taikaus Tibeto žmonių sukilimo, įvykusio 1959 metais protestuojant prieš Kinijos Liaudies Respublikos invaziją ir Tibeto okupaciją, metines. Šia proga kartu su kitais Tibeto administracijos išeivijoje (Sikyong‘o) nariais noriu išreikšti pagarbą tiems narsiems vyrams ir moterims, kurie paaukojo savo gyvybes Tibeto labui ir skirti jiems savo maldas. Solidarizuojamės su visais, kurie vis dar kenčia Kinijos režimo priespaudą.

Per visus tuos dešimtmečius, kurie praėjo Kinijai kontroliuojant Tibetą, nepaisydami nepalankių sąlygų, Tibeto žmonės sugebėjo išsaugoti savo tapatumą ir dvasią. Jaunoji karta, įkvėpta vyresniųjų aukos, imasi atsakomybės siekti teisingo Tibeto klausimo sprendimo. Savo narsa ir pasiryžimu gilios pagarbos nusipelno ir mūsų tautiečiai, gyvenantys Tibete.

Kinijos vyriausybė nuolatos kartoja, kad Tibeto vystymąsi lydi laimė ir klestėjimas. Tačiau iš tiesų viskas yra ne taip. Tibetiečių gyvenamosiose vietovėse yra pamintos elementarios žmogaus teisės, viskas yra griežtai kontroliuojama ir stebima. Tai akivaizdžiai liudija griežta tibetiečių judėjimo laisvės kontrolės sistema. Žmogaus teisių stebėjimo organizacija (Human Watch) praneša apie intensyvaus stebėjimo programos Tibeto kaimuose plėtrą. Tai, kad 142-jų susideginusių tibetiečių sąrašą neseniai papildė dar dvi aukos (vienas jaunuolis susidegino pačiame Tibete, kitas – už Tibeto ribų) tik patvirtina, kad Tibete nėra pakankamos laisvės. Tibeto administracija tremtyje dėl susideginimų vienareikšmiškai kaltina Tibete vykdomą represinę politiką ir dės visas pastangas, kad susideginusiųjų siekiai būtų įgyvendinti.

Esu prieš jus, kad informuočiau, jog situacija Tibete yra labai sunki. Kiekvienas, pasisakantis už religijos laisvę ir prieš gamtinės aplinkos niokojimą, paprastai apkaltinamas politiniais motyvais ir susilaukia griežtų bausmių. Vien tik už Jo Šventenybės Dalai Lamos atvaizdo turėjimą galima susilaukti arešto ir įkalinimo. Budistinė kultūra yra šiurkščiai varžoma, nesutinkantys pasmerkti savo dvasinį lyderį vienuoliai ir vienuolės išvaromi iš vienuolynų. Nevyriausybinės organizacijos „Freedom House“ 2016 metų pranešime Tibetas paminėtas kaip viena iš mažiausiai laisvių turinčių vietų pasaulyje, kurią „lenkia“ tik Sirija. Europos Parlamentas savo 2015 metų gruodį parengtame „Pranešime apie ES ir Kinijos santykius“ išreiškė susirūpinimą dėl religijos ir judėjimo laisvių suvaržymo Tibete. Visa tai patvirtina, kad Tibeto žmonės gyvena baimės ir nesaugumo atmosferoje.

Kinijos valdžios vykdoma politika tautinių mažumų, įskaitant ir tibetiečius, atžvilgiu sukelia nepasitenkinimą ir priešiškumą. Kinams priklausančio ir valdomo viešbučio Rebkong‘e (kinų k. Tongren) Činghai (Qinghai) provincijoje administracijos draudimas darbuotojams kalbėti tibetietiškai sukėlė griežtus protestus ir pasipriešinimą. 2015 metų gruodžio 22 dieną vykusiame pasitarime vienas tibetiečių kilmės aukštas komunistų partijos pareigūnas išreiškė susirūpinimą dėl nuolat pasikartojančių atvejų, kai dėl savo tautybės žmonės yra darbe diskriminuojami arba apskritai nepriimami į tam tikras pareigybes. Jis atkreipė dėmesį, kad ši problema sukelia nepageidaujamų socialinių pasekmių ir stiprią etninių regionų visuomenės reakciją. Dėl tokios Kinijos vyriausybės politikos apskritai ir kai kurių jos vadovų konkrečių pasisakymų ištisa etninė grupė priskiriama „antrarūšių“ kategorijai. Tokie pasisakymai sukėlė stiprią reakciją pačioje Kinijoje – daugelis mokslininkų ir intelektualų viešojoje erdvėje išsakė apie tai savo atvirą ir argumentuotą poziciją.

Pasaulio aplinkosaugininkai ir mokslininkai pripažįsta Tibeto aukštikalnės reikšmingumą, kadangi joje yra trečia pagal apimtį ledynų sankaupa ir iš jos išteka dešimt pagrindinių upių, maitinančių daugelį kaimyninių to regiono šalių. Tačiau turime kas kartą prisiminti, kad beatodairiškas gamtos išteklių naudojimas, miškų kirtimas, ekstensyvus upių tvenkimas, ledynų traukimasis etc. daro neatitaisomą žalą Tibeto gamtai. Savo ruožtu visa tai veikia viso Azijos žemyno gamtinę aplinką. Suvokdami būtinybę išsaugoti Tibeto gamtą, turime šį klausimą nuolatos kelti visose klimato pokyčiams skirtose tarptautinėse konferencijose. Praėjusiais metais Centrinė Tibeto administracija Paryžiuje vykusiai Jungtinių Tautų konferencijai, skirtai klimato pokyčiams aptarti, kartu su Dešimties punktų veiksmų planu pateikė skaičiais pagrįstus faktus, patvirtinančius Tibeto aukštikalnės svarbą pasauliui ir paragino Jungtines Tautas, Kinijos vyriausybę ir visą tarptautinę bendruomenę imtis neatidėliotinų priemonių jai apsaugoti.

Mes, Centrinės Tibeto administracijos vadovybė, tvirtai tikime, kad jau ilgus dešimtmečius tebesitęsiantis Tibeto klausimas gali būti išspręstas dialogu tarp Jo Šventenybės Dalai Lamos ir Kinijos vyriausybės atstovų. Išliekame nuosekliai įsipareigoję Vidurio kelio laikysenai, kuria siekiame esmingos autonomijos Tibeto žmonėms Kinijos sudėtyje. Tikimės, kad Pekino vadovybė įžvelgs Vidurio kelio politikos prasmingumą, liausis klaidingai ją interpretuoti ir pradės ją rimtai svarstyti susitikimuose su Jo Šventenybės Dalai Lamos atstovais. JAV prezidentas Barackas Obama bendroje su prezidentu Xi Jinping (Si Dzinpingu) spaudos konferencijoje, surengtoje 2015 metų rugsėjo 25 dieną, pažymėjo: „Mes nesiliaujame raginę Kinijos vadovus išsaugoti religinį ir kultūrinį Tibeto tautos tapatumą ir vystyti dialogą su Dalai Lama ar jo atstovais.“ JAV Vyriausybės susirūpinimą Tibeto žmonėmis bei paramą jiems liudija Valstybės civilinio saugumo, demokratijos ir žmogaus teisių departamento sekretoriaus pavaduotojos, Specialiosios Tibeto klausimų koordinatorės Sarah Sewall (Saros Seval) vizitai į Dharamsalą 2014 ir 2016 metais. Centrinės Tibeto administracijos vadovybė reiškia JAV vyriausybei nuoširdžią padėką už jos paramą bei solidarumą, kurie drąsina Tibeto žmones ir suteikia jiems vilties.

Kinija savinasi sau teisę identifikuoti Tibeto dvasinio lyderio reinkarnaciją. Tai akiplėšiškas melas, grindžiamas suklastota istorija. Teisę spręsti dėl Atjautos Budos, Tibeto globėjo ir gelbėtojo, reinkarnacijos, pasireiškusios žmogiškąja forma, turi išimtinai tik Jo Šventenybė Dalai Lama. Niekas kitas neturi tokios teisės. Dėl reinkarnacijos pripažinimo Jo Šventenybė Dalai Lama yra labai aiškiai pasisakęs savo pareiškime, paskelbtame 2011 metų rugsėjo 24 dieną, kuriame, be kita ko, sakoma: „Kai sulauksiu maždaug devyniasdešimties, tarsiuosi su aukštaisiais Tibeto budistinės tradicijos lamomis, Tibeto visuomene ir kitais kompetentingais Tibeto budizmo sekėjais ir iš naujo įvertinsime, ar verta tęsti Dalai Lamos instituciją. Jeigu bus nuspręsta, kad Dalai Lamos reinkarnacijos turi tęstis ir kad yra poreikis identifikuoti penkioliktąjį Dalai Lamą, šios atsakomybės turės imtis speciali Dalai Lamos pareigūnų grupė (Gaden Phodrang Trust). Jie turės konsultuotis su įvairių Tibeto budizmo tradicijų vadovais ir patikimais prisiekusiaisiais Dharmos saugotojais (Dharma Protectors), kurie yra neatskiriamai susiję su Dalai Lamų reinkarnacijos tradicija. Į šiuos suinteresuotus asmenis minėti pareigūnai kreipsis patarimų, idant galėtų nustatyti teisingą paieškų kryptį ir atlikti visas paieškos ir atpažinimo procedūras, kaip to reikalauja tradicija. Šiuo klausimu paliksiu jums aiškias instrukcijas. Turėkite galvoje, kad, išskyrus tokią reinkarnaciją, kuri bus pripažinta remiantis šiais teisėtais būdais, jokio kito kandidato pripažinimas ar priėmimas, kad ir kokiais politiniais motyvais ir kas tai padarytų, įskaitant ir asmenis, gyvenančius Kinijoje, yra negalimas.“

Išgyvenome didžiulį džiaugsmą matydami, su kokia gilia pagarba ir entuziazmu tibetiečiai Tibete ir už jo ribų, mūsų bičiuliai ir rėmėjai visame pasaulyje paminėjo 80-ąjį Jo Šventenybės Dalai Lamos gimtadienį. Neseniai Delyje vykusiame tam skirtame didžiuliame renginyje dalyvavo buvęs Indijos ministras pirmininkas dr. Manmohanas Singhas (Manmohan Singh), buvęs ministro pirmininko pavaduotojas Shri L. K. Advani (Shri L. K. Advani), buvę Vyriausybės nariai dr. Karanas Singhas (Karan Singh), dr. P. Chidambaramas (P. Chidambaram) ir kiti žymūs Indijos žmonės. Renginio metu dr. Manmohanas Singhas pagarbiai apibūdino Jo Šventenybę Dalai Lamą kaip Dievo dovaną pasauliui.

Nesiimsiu vardinti gausių Jo Šventenybės Didžiojo XIV Dalai Lamos nuveiktų darbų ir veiklos epizodų, kadangi jie gerai žinomi žmonėms visame pasaulyje. Užteks paminėti, kad šiais sudėtingais laikais, kuriuos išgyvena budizmas, ištikimi budizmo sekėjai ir praktikuojantys budistai turėtų jausti dėkingumą už Jo Šventenybės Dalai Lamos mokymą apie 18-ka Didžiųjų Kelio (Lamrim) etapų (pakopų), kuriuo jis pasidalino pastaraisiais metais. Toks iki šiol negirdėtas Tibeto istorijoje įvykis turėtų būti aukso raidėmis įrašytas į istorijos knygą. Taip pat su džiaugsmu dalijuosi gera naujiena apie tai, kad netrukus Jo Šventenybė grįš į Dharamsalą po sėkmingai atlikto gydymo kurso Jungtinėse Valstijose.

Po to, kai politinis bei administracinis vadovavimas buvo perduotas į žmonių rinktų atstovų rankas, mano vadovaujamos Centrinės Tibeto administracijos 14-osios vadovybės kadencija artėja prie pabaigos. Be kita ko, dėjome nuoširdžias pastangas, siekdami atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į Tibetą, užtikrinti jam paramą, suteikti tibetiečių vaikams kuo geresnį išsilavinimą, rūpintis tibetiečių gyvenvietėmis. Mokslinio laipsnio (Geshema Degree) suteikimas tibetietėms vienuolėms buvo istorinis įvykis. Stulbinamai plataus masto atsakas į mūsų raginimą padėti nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms Nepale taip pat nusipelno įvertinimo bei pripažinimo. Centrinės Tibeto administracijos vadovybė reiškia savo nuoširdžią padėką Jo Šventenybei Dalai Lamai už nuolatinį dėmesį mums, neįkainojamus išminties žodžius ir geranoriškus patarimus. Iš visos širdies tariame padėkos žodžius tibetiečiams, gyvenantiems Tibete ir už jo ribų, už visokeriopą mums teikiamą paramą ir palaikymą.

Tibetiečiai tremtyje nuosekliai žengia demokratijos keliu, todėl domisi rinkimų procesu ir aktyviai jame dalyvauja. Netrukus bus surengtas baigiamasis Centrinės Tibeto administracijos vadovybės ir Tibeto Parlamento tremtyje rinkimų turas. Todėl raginame tibetiečius rinkėjus aktyviai balsuoti rinkimų dieną ir tokiu būdu pasinaudoti demokratinėmis teisėmis, įtvirtintomis Tibetiečių tremtyje chartoje (Charter for Tibetans in Exile).

Pasinaudodama proga, Centrinė Tibeto administracija (Sikyong‘as) nori su dėkingumu paminėti įvairių teisingumą mylinčių tautų lyderius, parlamentarus, intelektualus, mokslininkus, žmogaus teisių organizacijas ir Tibeto rėmimo grupes, tvirtai ir nuosekliai palaikančius Tibeto žmones. Atskirai noriu paminėti Indijos vyriausybės ir valstijų vyriausybių nuolatinę paramą ir dosnią pagalbą siekiant palaikyti mūsų religiją ir kultūrą bei užtikrinti Tibeto žmonių tremtyje gerovę. Niekada nepamiršime jų gerumo mūsų atžvilgiu. Visiems jiems reiškiame nuoširdžiausią padėką.

Galiausiai, nuoširdžiai meldžiame sveikatos ir ilgų gyvenimo metų savo didžiai gerbiamam Jo Šventenybei Didžiajam XIV Dalai Lamai. Linkime, kad pildytųsi visi jo norai ir palinkėjimai. Linkime, kad Tibeto klausimas būtų kuo greičiau išspręstas. O ypač – kad kuo greičiau sulauktume dienos, kai visi tibetiečiai – tiek gyvenantys pačiame Tibete, tiek ir už jo ribų – susijungs.

Vertė Gintaras Dručkus