2016 03 13

Kun. Francišek Jusiel

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Dievo teisingumas gelbsti

Šio sekmadienio Evangelija mums pasakoja epizodą, kai rašto aiškintojai ir fariziejai atveda svetimautoją pas Jėzų, klausdami, kaip turėtų su ja pasielgti, nes Įstatymas liepė tokias užmėtyti akmenimis.

Tačiau Jėzus duoda mums naują įsakymą – meilės įsakymą, įrašytą ne akmenyje, o širdyje. Jis nepasmerkia nusidėjėlės. Dievo teisingumas, skirtingai nuo žmogiškojo, nenori blogio sunaikinti, bet duoti naują pradžią. Jis sako: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir nebenusidėk.“

Evangeliją komentuoja kunigas Francišek Jusiel, reziduojantis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.