2016 03 20

Kun. Kęstutis Dvareckas

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. „Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą“

Šiandien Visuotinė Bažnyčia mini Verbų sekmadienį ir apmąsto Viešpaties kančią. Evangelija mums primena visus įvykius nuo Jėzaus įžengimo į Jeruzalę jojant ant asilo ir minios ovacijų, iki Viešpaties mirties ant kryžiaus.

Pradžioje minia skanduoja „Osana Dovydo Sūnui, garbė Tam, kuris ateina Viešpaties vardu“, o praėjus vos kelioms dienoms tie patys žmonės jau šaukia „ant kryžiaus jį!“. Viešpaties kančios istorija – tai ir žmogiškojo trapumo, nuodėmingumo istorija. Todėl kunigas Kęstutis Dvareckas, komentuodamas šio sekmadienio Evangeliją, cituoja Jėzaus žodžius: „Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą“.