2016 03 27

Vyskupas Kęstutis Kėvalas

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Prisikėlimo ženklai

„Jis pamatė ir įtikėjo“. Tai įvykis, kuris yra lūžio taškas žmonijos istorijoje. Mokiniai bėgo, nes mylėjo Viešpatį – buvo sukrėsti tos netekties. Didžiojo penktadienio įvykiai sukėlė sumaištį jų širdyse, – bet štai jie bėga ankstų rytą, nes širdies nuojauta kužda: kažkas čia daugiau, nei gali suprasti mūsų protai.

Marija Magdalietė, Petras pirmiausia bėgo iš rūpesčio – pavogė Viešpatį? Bet paskui jie patyrė tą „aha“ momentą, kuris yra tikras širdies perkeitimas ir įkvėpimas protui suvokti, kas išties įvyko.

Tie patys ženklai, kuriuos matė Petras ir Jonas, būna ir mūsų gyvenime: mes nesusitinkame Prisikėlusiojo tiesiogiai, bet turime Jo ženklus: Šventąjį Raštą, Bažnyčią, mūsų šeimos liudijimą, asmeninę patirtį – tai vis nuorodos į tikrovę, kurią mūsų tikėjimas iškilmingai skelbia.

Kaip mums patirti tą „aha“ momentą, kokį patyrė mokiniai?

Homilijos autorius – Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas