2016 07 25

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Ką žinai apie Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje?

Nenumaldomai artėja Pasaulio jaunimo dienos. Smalsu, kaip, kodėl ir kada pradėtos rengti? Visus atsakymus rasi čia!

Jaunimo dienų savanoriai

Tema

31-ųjų Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje tema – „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo (Mt 5, 7).

Šv. Tėvas Pranciškus išrinko penktąjį iš aštuonių palaiminimų, kurį Jėzus sakė kalno pamoksle prie Galilėjos ežero krantų tam, kad pabrėžtų palaiminimų, kurie yra Jėzaus Kristaus Mokymo šerdis, svarbą. Savo pirmajame pamoksle Jėzus išskiria  aštuonias žmogaus savybes, vedančias link Dangaus karalystės.

Pasaulio jaunimo dienų vieta veda mus į gailestingumo lopšį – Krokuvos Lagiewniki rajoną, iš kurio Jėzaus apreiškimas sesei Faustinai spindi visam pasauliui. Krokuva yra plačiai žinomas Dievo gailestingumo centras  ir piligrimai, atvykę į Lenkiją, galės aplankyti šv. Faustinos bei šv. Jono Pauliaus II centrus.

Reikia pabrėžti ir tai, kad penktojo palaiminimo turinys apibendrina du pirmuosius Popiežiaus Pranciškaus pontifikavimo metus, per kuriuos popiežius stengėsi pabrėžti Bažnyčios, kaip Dievo meilės ir gailestingumo žmonėms, būtinybę.

Susitikęs su jaunimu iš Argentinos, Rio mieste, Popiežius Pranciškus kalbėjo: „ Skaitykite palaiminimus, jie jums padės.‘‘ Mūsų užduotis yra iš naujo perskaityti palaiminimų žinią. Nuo susitikimo Rio iki Krokuvos, kiekvieniems metams Popiežius paruošė po vieną iš aštuonių  palaiminimų. Juos galime skaityti ir aptarti pasiruošimų grupelėse. Jono Pauliaus II – Pasaulio jaunimo dienų įkūrėjo – raginimas susieti temą su vieta jo gimtinėje išsipildo su kaupu.

Pagrindinę  susitikimo temą kviečiame aptarti pasiruošimo grupėse. Ją taip pat nagrinėsime susitikimo Krokuvoje metu, kuomet kartu dalyvausime bendrose katechezėse. 

Ženklas

Jaunimo dienų protagonistai yra Jėzus Kristus ir jaunimas. Šio susitikimo esmė – sutikti kitus ir Dievą. Taigi Kryžiaus ženklas simbolizuoja Jėzų, o geltonas taškas jo centre – jaunimą, kaip ir ankstesnėse Pasaulio Jaunimo dienose…

Šio susitikimo vieta yra visa Lenkija, o ypatingoji vieta – Krokuva. Lenkija yra šventojo Jono Pauliaus II – Pasaulio jaunimo dienų iniciatoriaus ir Gailestingumo apaštalo – gimtinė. Lenkija taip pat yra vieta, kurioje gimė ir gyveno šventoji sesė Faustina Kowalska, kuriai asmeniškai pasirodė Jėzus ir perdavė Dievo Motinos gailestingumo dovaną. Ir Krokuva, kaip sakydavo šventasis Jonas Paulius II, yra Dievo gailestingumo kulto centras. 

Logotipe Lenkijos sienos pažymėtos raudonai, o Krokuva pažymėta taip pat, kaip jaunimas – geltonu tašku. 

XXXI Pasaulio jaunimo dienų tema yra Dievo gailestingumas. Raudonos ir mėlynos spalvos liepsna yra temos atspindys, nes tai tiesiogiai susiję su gailestingojo Jėzaus paveikslu. Šv. Faustinos dienoraštyje rašoma: iš po drabužio,  šalia krūtinės, skleidėsi du dideli spinduliai – vienas raudonas, kitas blyškus. Šie logotipe esantys elementai atstovaus malonę, kuri uždega jaunimą, susirinkusį į Pasaulio jaunimo dienas.

Krokuvos 2016 m. logotipo spalvos: raudona, mėlyna, geltona – nurodo į oficialaus  Krokuvos miesto herbo spalvas.

Logotipas, įkvėptas maldos

Šio logotipo kūrimo aplinkybės yra neįprastos. Būdama Vatikane, Popiežiaus Jono Pauliaus II ir Popiežiaus Jono XIV  kanonizacijoje, Monika Rybczynska meldėsi prie Popiežiaus kapo šiais žodžiais: „Šventasis Tėve, man reikia įkvėpimo. Jei Dievas norės, užtark mane jį gauti“.

Tai buvo specifinė malda! Ir atsakymas buvo skubus! Monika sako: „Tą vėlų vakarą aš nusiunčiau pabaigtą logotipo versiją centriniam Varšuvos pasaulio jaunimo dienų pasiruošimo komitetui.“

Paskutiniame kūrimo etape Monika dirbo kartu su Emilia Pyza, Dailės akademijos absolvente. Emilija buvo ta, kuri pabaigė ir išpildė logotipą. Pasaulio jaunimo dienų  Krokuvoje logotipas  jai atspindi išgelbėjimą, kuris ateina nuo  Kryžiaus ir yra laisvai siūlomas  mums visiems. Taip pat tai begalinė Dievo malonė, nuplaunanti viską, kas mumyse netobula.

Ką Monika, logotipo kūrėja, norėtų pasakyti Pasaulio jaunimo dienų dalyviams?

„Atvykite! Pasaulio jaunimo dienose jūs tikrai galėsite pripildyti savo baterijas. Manosios vis dar puikiai veikia ir yra visiškai įkrautos. Tai nutiko Copacabanoje, prie altoriaus, kuomet aš patikėjau save Viešpačiui Jėzui. Šiandien aš vis dar noriu dėkoti už tą akimirką ir jaučiu poreikį Jam tarnauti.“

Pasaulio jaunimo idenų istorija

1984 m. daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į Popiežiaus kvietimą atvykti kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienio Šv. Petro aikštėje, Romoje. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo. Popiežius, kreipdamasis į jaunimą, kalbėjo: „Koks nuostabus reginys matyti jus čia susirinkusius! Kas sakė, jog šiandieninis jaunimas praradęs vertybių jausmą? Nejaugi iš tiesų juo negalima pasikliauti?“ Jonas Paulius II įteikė pasaulio jaunimui simbolį – didžiulį medinį,  dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo dienų, kryžių bei nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje.

Daugiau nei 250 000 jaunuolių atsiliepė į Popiežiaus kvietimą ir atvyko į Romą 1985 m. Verbų sekmadienį. Prieš pat renginį, Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui, kurio pagrindinė tema buvo atsakomybė už ateitį, gimstančią su kiekviena karta.

Po savaitės Popiežius paskelbė Pasaulio jaunimo dienas reguliariu renginiu. Savo velykiniame kreipimesi „Urbi et orbi“ jis kalbėjo: „Praėjusį sekmadienį aš susitikau su šimtais tūkstančių jaunuolių; jų entuziazmas paliko stiprų įspūdį mano sieloje. Kad šie nuostabūs išgyvenimai neišblėstų ir būtų kasmet rengiamos jaunimo dienos Verbų sekmadienį, aš dar kartą patvirtinu savo sprendimą“.

Oficialiai pirmosios Pasaulio jaunimo dienos (toliau – PJD) buvo švenčiamos Romoje 1986 m. Verbų sekmadienį. Nuo 1987 m. jos imtos rengti kas dvejus metus vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos visose vyskupijose.

Temą jaunimo dienoms išrenka pats popiežius ir ja remdamasis paskelbia savo sveikinimą Verbų sekmadienio išvakarėse.

Lietuviai Pasaulio jaunimo dienose

Lietuviai pirmą kartą Pasaulio jaunimo dienose „Jūs esate gavę įsūnystės Dvasią” (Rom 8,15) dalyvavo 1991 metais, kurios vyko Lenkijoje, Čenstachovoje ir sukvietė 1,5 milijono jaunų žmonių.

Vėliau įsijungė 1997 metais Prancūzijoje, Paryžiuje vykusias „Mokytojau, kur gyveni? Ateikite ir pamatysite!“ (Jn 1, 38–39), kuriose susirinko 1 milijonas dalyvių.

Gausiausiai lietuviai dalyvavo Romoje 2000 metais vykusiose PJD „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1,14) – tarp 2 milijonų pasaulio jaunuolių buvo 2000 lietuvių.

Į 2002 metais Kanadoje Toronte vykusias PJD „Jūs – žemės druska… Jūs – pasaulio šviesa“ (Mt 5, 13-14) nuvyko 200 lietuvių.

PJD2011 Madride, Ispanijoje  „Būkite įsišakniję Kristuje ir ant Jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu” (Kol 2, 7) dalyvavo 1500 lietuvių, o PJD2013 Rio de Ženeire (Brazilijoje) „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28,19) – tik 90 piligrimų iš Lietuvos.