2016 04 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Arkivyskupas Blase Cupich: „Amoris Laetitia“: atverti kelią iš aklavietės“

Čikagos arkivyskupas Blase Cupichas sveikino popiežius Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris Laetitia“ (Meilės džiaugsmas), sakydamas, kad dokumentas „yra ne apie taisyklių, o apie Bažnyčios reformą“.

Dokumentas „Amoris Laetitia“ (Meilės džiaugsmas) apibendrina popiežiaus apmąstymus apie klausimus, iškeltus 2014 ir 2015 metais vykusiame Vyskupų sinode šeimos tema. Paraginime aptariami visi šeimos gyvenimo aspektai, įtraukiant diskusijas apie tai, kokiomis aplinkybėmis išsiskyrusieji ir antrą santuoką sudariusieji katalikai gali priimti Komuniją.

Paraginimas nepateikia jokių naujų taisyklių ar normų. Atvirkščiai, popiežius Pranciškus ragina atidžiai apsvarstyti šeimų sielovadą, o ypač vartojamą kalbą bei požiūrį, kuriuo vadovaujamasi dirbant su tais, kurie ne visiškai gyvena pagal Bažnyčios mokymą.

„Manau, kad vidutinis katalikas pasidomėjęs atras, kad tai, ką popiežius čia sako, yra labai nauja, kūrybinga ir išlaisvina vaizduotę“, – sakė arkivyskupas Cupichas spaudos konferencijoje balandžio 8 dieną, kai dokumentas buvo pristatytas Vatikane.

„Jis apie Bažnyčią sako dalykus, kurių jie nėra niekada anksčiau girdėję. Pavyzdžiui, asmenys prisiima atsakomybę už savo sąžinės formavimą, ir niekas negali už juos to padaryti, ar kokiu nors būdu užimti tos sąžinės vietą.“

„Kalba apie būtinybę šeimoms būti tolerantiškoms viena kitai tais atvejais, kai žmonių gyvenimai nėra tobuli, kad neatsiskirtume vieni nuo kitų ir neimtume smerkti… Kalbama ne apie taisyklių, bet apie Bažnyčios reformas“, – pridūrė arkivyskupas.

Arkivyskupas Cupichas sakė, kad jis ketina gilintis į dokumentą su Čikagos arkivyskupijos pasauliečiais ir dvasininkais patarėjais, kartu peržvelgti šeimų sielovados būdus, – galbūt pratęsti pasirengimo santuokai programą į pirmuosius santuokos metus ar rasti naujų būdų, kaip padėti tėvams, kai jie susilaukia vaikų.

Kad ir ką daro Bažnyčia, tai turi būti daroma su gailestingumu, sakė jis.

„Bažnyčios doktrina visada kalbėjo apie gailestingumą ir atjautą, – dabar popiežius labai stipriai ir įtaigiai tai išryškina. Bažnyčios doktrinos dalis – pastanga su užuojauta pasilenkti prie žmonių“, – sakė jis.

Arkivyskupas pripažino, kad kai kuriems gal norisi aiškiai nustatytų taisyklių, kurių galėtų laikytis, apie tai popiežius taip pat užsimena.

„Jis žino, kad kvietimas sielovadinį palydėjimą, įžvalgą ir integraciją, paženklintą švelnumu, labiau persmelkti gailestingumu kai kuriuos suglumins“, – sakė arkivyskupas.

Arkivyskupas Cupichas atmetė mintį, kad noras sutikti žmones jų gyvenimo kompleksiškume reiškia „nuslydimą“ į Bažnyčios mokymo keitimą.

„Tai nėra paslydimas, o kelio atvėrimas žmonėms, kurie atsiduria aklavietėje“, – sakė jis. Dokumentas ragina ganytojus padėti žmonėms, kurie dabar negali rasti to kelio. „Sveika kritikos dozė – ne pro šalį mums, ganytojams, galvojant apie tai, kaip traktuojame žmones ir kaip pristatome Bažnyčios mokymą“, – žiniasklaidai sakė arkivyskupas. „Pernelyg dažnai mūsų kalba yra abstrakti, pateikianti beveik dirbtinį teologinį santuokos idealą, nutolusį nuo konkrečių gyvenimo situacijų ir praktinių realių šeimų galimybių.“

Arkivyskupo Cupicho teigimu, dokumentas ragina Bažnyčią ir jos ganytojus eiti kartu su žmonėmis, siekiant įžvelgti geriausius būdus judėti į priekį ir siekiant juos integruoti į Bažnyčią. Popiežius Pranciškus primena ganytojams, kad „mes esame pašaukti formuoti sąžines, o ne jas atstoti“. Kunigai privalo padėti žmonėms suprasti Bažnyčios mokymą ir vyskupų gaires, kai kalbama apie santuokos nutraukimą ir gyvenimą naujoje santuokoje, – sakė jis.

„Nebegalime sakyti, kad visi tie, kurie gyvena „nereguliarioje situacijoje“ gyvena darydami mirtiną nuodėmę ir yra netekę pašvenčiamosios malonės“, – teigė arkivyskupas Cupichas.

„Niekas negali būti pasmerktas amžiams, nes tai nėra Evangelijos logika! – pabrėžia popiežius. „Asmenų palydėjimo tikslas yra padėti kiekvienam asmeniui surasti jo ar jos tinkamą būdą dalyvauti bažnytinėje bendruomenėje ir taip patirti prisilietimą, „nepelnyto, besąlygiško ir veltui duodamo“ gailestingumo. Kalbama ne vien apie ‘išsiskyrusius ir sudariusius antrą santuoką, bet apie visus, nepriklausomai nuo situacijos, kurioje jie atsiduria.“

Paklaustas, kokiose konkrečiose situacijose jis leistų antrą kartą susituokusiems priimti Komuniją, arkivyskupas Cupichas atsisakė duoti pavyzdį.

„Nenoriu nieko išskirti, – sakė jis. – Norėčiau, kad mūsų ganytojai apsvarstytų kiekvieną tų žmonių situaciją… Žinau iš savo kaip ganytojo patirties, kad jei esu matęs santuoką, tai mačiau tik vieną santuoką. Nė vienas atskiras atvejis negali būti atkartotas. Kiekviena situacija turi savo kintamuosius, kurie ją sudaro.“

Arkivyskupas teigė, kad yra sužavėtas gaiviu ir visiems suprantamu popiežiaus rašymo stiliumi, ir kaip jis sugeba auditorijai perteikti įvairią literatūrą ir kultūrinius šaltinius, kuriais remiasi.

„Jis gerai nujaučia, kaip žmonės gyvena savo realius gyvenimus“, – sakė arkivyskupas, pridurdamas: „Jis negyvena muilo burbule“.

Pagal „The Catholic Herald“