2016 05 09

Edita Rimkė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Archyvai – tautos istorijos dalis

Nuo seniausių laikų genties, tautos, miestų, valstybių istorija buvo saugoma įvairias pavidalais: ant sienų, papirusų, popieriaus lapų, perduodant iš lūpų į lūpas. Per ilgus šimtmečius istorinis, kultūrinis, urbanistinis paveldas sugulė į rašytinį, fotografinį, XXI a. ir skaitmeninį formatą. Visą dvasinį materialiai neįkainuojamą turtą reikėjo išsaugoti ateities kartoms.

Archyvai. Bylos. Dokumentai. Juose sukaupta valstybės istorija, žmonių gyvenimai. Visa tai saugoma, tausojama archyvuose.

Prieš dvidešimt metų, 1996 m. balandžio 1 d., istorinio, kultūrinio paveldo išsaugojimui buvo įkurtas Vilniaus apskrities archyvas. Tai pakankamai jauna, bet svarbų darbą, atliekanti įstaiga. Kaip pasikeitė archyvo veidas nuo įkūrimo iki šių dienų?

Per du dešimtmečius archyvas sukaupė labai daug pokario ir Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio vertingų dokumentų – nuo buvusio Architektūros muziejaus dokumentų kolekcijos iki Paminklų restauravimo projektavimo, Miestų statybos projektavimo, Biotechnologijos institutų, Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcijos, Vilniaus senamiesčio regeneracijos valdybos sukauptos medžiagos. Žvelgdami per laiko prizmę į Vilniaus apskrities teritorijoje veikiančių ir veikusių Širvintų, Ukmergės, Trakų, Švenčionių, Vilniaus, Šalčininkų, Eišiškių rajonų, Vilniaus miesto teismų, notaro įstaigų, žemėtvarkos, vietos valdžios institucijų, mokyklų, bibliotekų dokumentus, matome, kokia didelė jų reikšmė tautos istorijai. Visi šie dokumentai yra saugyklose ne tik tausojami, bet ir naudojami pagal visuomenės poreikius. Rengiamos virtualios parodos, seminarai, visuomenei organizuojamos ekskursijos po archyvą padeda praskleisti archyvinio darbo paslapties šydą. Galbūt toks pažinimas ne vieną moksleivį paskatins pasirinkti archyvaro specialybę.

 Archyvas savo veikloje neatsilieka ir nuo XXI a. prasidėjusio techninių priemonių modernėjimo bei socialinių poreikių gausos. Spartesniam darbui vykdyti sukurtos elektroninės kartotekos, Elektroninio archyvo sąvadas, teikiamos skanavimo, fotografavimo paslaugos. Taip suteikiamos sąlygos vartotojams greičiau surasti, pasinaudoti, išsaugoti ir pasidalinti reikiama informacija. Glaudus bendradarbiavimas su Izraelio, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos piliečiais dėl žinių apie čia gyvenusius ir dirbusius žmones, padeda jų vaikams ir vaikaičiams sužinoti apie savo tėvų, senelių ir prosenelių gyvenimą bei veiklą Lietuvoje.

Nemažas archyvo darbuotojų indėlis matomas kultūriniame Lietuvos ir netgi europiniame gyvenime. 2011 metais Lietuvos dailės muziejus iš archyvo pasiskolino, buvusio Architektūros muziejaus, dokumentų kolekciją parodoms organizuoti. Praskleidus laikmečio klodus iškyla įdomios ir aktualios parodų temos: „Paminklai, kurių nėra, Pasivaikščiojimas po Vilnių“, „Nuimti ir nepastatyti paminklai“, „Modernizacija. XX a. 7-8 dešimtmečių: Baltijos šalių menas, dizainas ir architektūra“. Pastaroji paroda 2012 metais buvo eksponuojama ir Talino taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Šiais metasi viešoji įstaiga „Architektūros fondas“ atsirinko minėto muziejaus kolekcijos dokumentus 15-ajai Tarptautinei architektūros parodai „La Biennale di Venezia 2016“, vyksiančiai gegužės – lapkričio mėnesiais.

              Vilniaus apskrities archyvo darbo apimtis plati. Svarbu paminėti, kad  archyve saugomi dokumentai buvo panaudoti ir leidžiant leidinius bei knygas. Tai 2010 m. išleista knyga „Vilniaus Bernardinų kapinės 1810–2010“ (sudarytoja Vida Girininkienė); 2012 m. leidinys „Vilniaus paminklai kaitos istorija / Vilnius Monuments a Story of Change“ (sudarytojos Eglė Mikalajūnė, Rasa Antanavičiūtė); 2015 m. Aistės Niunkaitės Račiūnienės leidinys „Plastinis Vilniaus planas iš Vilniaus geto. Aplinkybės, liudijimai, autoriai“; Antano Verkelio knyga „Kas sugriovė Vilnių“; Birutės Rūtos Vitkauskienės, Editos Povilaitytės knyga „Architektas Sigitas Lasavickas“ ir daug kitų.

Archyvai lyg Lietuvos pilių kuorai, nuo kurių aprėpiama vaizdo platuma ir laikmečiui būdingos aktualijos.

Mokslininkai, studentai iš archyve saugomų dokumentų lobyno prikelia naujam gyvenimui amžiną laiko virsmą. Saugomų dokumentų reikalingumas – didelė paskata darbuotojams, kad parodoma visuomenei, jog archyvas yra ne tik uždara patalpa su išsaugotomis bylomis, kabinetais, bet ir galimybė prakalbinti lapus, kurie išsako tautos žaizdas, to laikmečio kūrėjų džiaugsmus ir rūpesčius. Juk archyvas yra langas į praeitį ir ateitį, į mūsų kultūrą bei istoriją.

Plačiau susipažinti su archyvo veikla galima puslapyje www.archyvai.lt bei feisbuko paskyroje https://www.facebook.com/Vilniaus.apskrities.archyvas. Taip pat visų mielai laukiame adresu O. Milašiaus g. 23

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.