Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Iki Krokuvoje vyksiančių PJD – jau tik dvi savaitės

Liko jau tik dvi savaitės iki popiežiaus Pranciškaus kelionės į Lenkiją, kur jis dalyvaus Krokuvoje vyksiančių Pasaulio jaunimo dienų pagrindiniuose renginiuose.

Iš Romos popiežius išskris liepos 27 dieną, trečiadienį, po pietų. Atvykęs į Krokuvą susitiks Lenkijos prezidentu, visuomenės atstovais, diplomatiniu korpusu, su šalies vyskupais. Antrąją vizito dieną aplankys Čenstakavo Marijos šventovę ir aukos Mišias Lenkijos krikšto 1050 metų sukakties proga. Trečiąją vizito dieną popiežius lankys Auschwitzo mirties lagerį. Tos dienos, liepos 29-osios, vakarą Pranciškus dalyvaus Pasaulio jaunimo dienų Kryžiaus kelio pamaldose.

Liepos 30 dieną Šventasis Tėvas apsilankys Krokuvos Gailestingumo šventovėje, išklausys kelių jaunuolių išpažinčių. Netoliese esančioje Jono Pauliaus II šventovėje bus aukojamos Mišios, kuriose dalyvaus kunigai, vienulės, vienuoliai ir seminaristai. Vakare popiežius atvyks į „Campus misericordiae“ – pagrindinę Pasaulio dienas švenčiančio jaunimo susibūrimo vietą ir dalyvaus jaunimo maldos budėjime. Toje pačioje vietoje, sekmadienio, liepos 31-osios dienos rytą, Šventasis Tėvas aukos Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias.

Lenkijoje baigiami pasirengimai Pasaulio jaunimo dienoms ir šimtų tūkstančių jaunų žmonių priėmimui. Šiomis dienomis Lenkijos katalikų žinių agentūra KAI surengė konferenciją, skirtą popiežiaus Pranciškaus asmenybei, jo kaip ganytojo ir popiežiaus stiliui, komunikavimo būdui. Vienas konferencijos dalyvių buvo Italijos jėzuitų dvisavaitinio leidinio „La Civiltà Cattolica” redaktorius t. Antonio Spadaro SJ.

„Šis popiežius nebijo įtampos, skirtumų, prieštaravimų, tačiau Pranciškui visada rūpi, kad diskusija pasitarnautų Bažnyčios gerovei. Pranciškus nenori, kad Bažnyčia būtų uždara ir besirūpinanti tik pačia savimi, besirūpinanti tik savo procedūromis“, – kalbėjo tėvas Spadaro SJ Lenkijoje vykusioje konferencijoje.

Krokuvoje vyksiančių pasaulio jaunimo dienų proga, panašiai kaip ir kitais pastaraisiais kartais, Lenkijoje lankosi Pasaulio jaunimo dienų globėjo italo palaimintojo Petro Jurgio (Piergiorgio) Frassati relikvijos. Relikvijų piligrimystė prasidėjo antradienį ir užsibaigs per Jaunimo dienas. Palaimintojo relikvijos bus išstatytos pagerbimui dešimtyje Lenkijos miestų.

Piergiorgio Frassati, gimęs 1901 m. kilmingoje ir turtingoje šiaurės Italijos šeimoje, dominikonas tretininkas, mirė sulaukęs 24 metų amžiaus. Savo trumpą gyvenimą jis paaukojo Dievo garbei ir gailestingumo darbams. 1990 m. skelbdamas Piergiorgio Frassati palaimintuoju, popiežius Jonas Paulius II jį pavadino „aštuonių palaiminimų žmogumi“.

Tautų evangelizavimo kongregacijos žinių agentūra „Fides“ praneša, kad Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje dalyvaus du šimtai irakiečių ir kad jie liepos 29-osios vakarą vyksiančių Kryžiaus kelio pamaldų metu, dalyvaujant popiežiui Pranciškui, kalbės „Tėve mūsų“ maldą Jėzaus gimtąja aramėjų kalba.

Į Krokuvą keliaus jaunimas iš Bagdado, Kirkuko ir Erbilio, taip pat pabėgėliai iš Ninevės lygumos, laikiną prieglobstį gavę Irako Kurdistane. Kartu su irakiečiais jaunuoliais Pasaulio jaunimo dienose dalyvaus Erbilio katalikų chaldėjų vyskupas Bashar Warda, dešimt jaunų kunigų ir septynios seserys vienuolės.