Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2016 10 20

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys! 
    Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.

Kiti skaitiniai:

Ef 3, 14–21: Kad, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės
Ps 33, 1–2. 4–5. 11–12. 18–19. P.: Viešpaties malonių pilna yra žemė.


 

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Jėzus yra pasirengęs liudyti pasauliui dieviškąjį gailestingumą savo kryžiaus aukoje. Tai bus jo kraujo krikštas. Jis jau mato savo pažado išsipildymą gimstančiai Bažnyčiai: Guodėja, tiesos Dvasia, nužengs ant apaštalų tarsi ugnies liežuviai (Apd 2, 3).

Jis žino, kad ši ugnis dega ir degs per amžius, kad būtų silpnųjų drąsa, Bažnyčios kelrodė, tikroji žmonių išmintis. Su šia drąsa, kuri gimdo tikėjimo tvirtumą, Kristaus sekėjas, nuo apaštalų laikų iki šiandien, tampa jo liudininku ir Gerosios Naujienos skelbėju.

Tačiau būtent šis Dievo Žodžio įsikūnijimo liudijimas bus krikščionių persekiojimo priežastis. Taip nutiko ir Jėzui, kurį Judas išdavė (Lk 22, 47–48). Štai kodėl Jėzus perspėja mus, jog jis atėjo nešti „ne ramybės, o nesantarvės“ (Lk 12, 51).

Iš jo atėjimo neišvengiamai kils skilimas ir nesantaika, nes jis duoda žmonėms pasirinkimo galimybę. Tenka apsispręsti, taigi jis žino, kad žmogiška laisvė reaguos skirtingai ir įvairiai.

Jėzaus mokymu nepateisinami jokie religiniai karai, deportacijos ar prievartiniai atvertimai. Tikėjimas ir smurtas nesuderinami. Tačiau tikėjimas ir sielos tvirtumas, besiremiantis meile ir romumu, eina kartu.

Bernardinai.lt