2016 11 09

Akvilė Burneikaitė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Geroji naujiena jaunimui: nuo sielovados iki Jaunimo dienų

Nuotraukos autorė – Lina Macevičienė

Užkulisiuose jau girdėti kalbų apie vasarą Vilniuje vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas. Šios naujienos kartu su jaunimo sielovados aktualijomis jau šį savaitgalį bus aptartos Kaune, Jaunimo sielovados forume. Apie tai, kaip ir kodėl apie tikėjimą reikia kalbėti su jaunimu, klausėme vienos iš jaunimo dienų organizatorių – Robertos Daubaraitės-Randės.

Koks yra Jaunimo sielovados forumo tikslas? Kokios veiklos planuojamos renginyje?

Šiuo forumu siekiame susitikti su jaunimo vadovais, sielovados bendradarbiais, katechetais, aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas, pasidalinti kasdienybės džiaugsmais ir rūpesčiais analizuojant jaunimo sielovados tendencijas ir aktualijas, ieškoti naujų veikimo būdų ir įkvėpti vadovus. Dėkosime Bažnyčios vardu su jaunimu dirbantiems asmenims ir stiprinsime juos tolesnei tarnystei.

Forumo tema – „Jaunimo įtraukimas į evangelizaciją, misiją, tarnystę Bažnyčioje“. Forumo pranešėjai: broliai Bartas, Benediktas ir Pranciškus iš Tiberiados bendruomenės bei brolis Han – Yol iš Taize bendruomenės, atsakys į klausimą, kaip evangelizuoti jaunimą. Sesė Celina Galinytė klaus dalyvių, ar jaunimo evangelizacija yra darbas, ar gyvenimas. Kunigas Vytautas Sadauskas SJ žvelgs į šio laikmečio jaunų žmonių didįjį klausimą: ar Geroji naujiena šiandien yra nauja ir gera?

Šeštadienio popietėje laukia įvairių jaunimo iniciatyvų pasidalinimai. Šiame jaunimo iniciatyvų pristatyme savo patirtimi dalinsis šios jaunimą įtraukiančios programos bei iniciatyvos: MAGIS, BALTAI JUODA, ŠAUKŠTAS MEDAUS, ESI VERTAS DAUGIAU, KATALIKO BALSAS, TAIZE BENDRUOMENĖS SAVANORIAI, SUOPROTIS.

Šio forumo metu pirmą kartą bus pristatytas Lietuvos jaunimo dienų (LJD) 2017 „Tiesa padarys jus laisvus!“ himnas bei pasiruošimo programa.

Tikimės, jog broliškas pasidalinimas sustiprins visus tolesnei tarnystei.

Kuo šis jaunimo sielovados forumas skirsis nuo ankstesnių renginių?

Tokio pobūdžio susitikimus Lietuvos jaunimo pastoracinė taryba prie Lietuvos Vyskupų Konferencijos rengia kas dvejus metus ir pastebi, kad jie tampa reikalingu susitikimu mums ir mūsų bendradarbiams. Čia mezgasi pokalbiai, reflektuojamos patirtys, skiriamas laikas išgirsti vieniems kitus, taip pat tobulinamos mūsų kompetencijos, atrandami seni įgūdžiai, jie šlifuojami, pirmiausia kiekvieno dalyvio širdyje. Labai norime, kad šio susitikimo svarbą matytų ir mūsų jaunimo vadovai, sielovadininkai, katechetai. Kiekvienas susitikimas padiktuoja naują temą, atvyksta vis kitų pranešėjų. Šio forumo tema – jaunimo įtraukimas į evangeliziją, misiją, tarnystę Bažnyčioje, pasidalinti patirtimi sukviesti svečiai iš Belgijos, Prancūzijos, Latvijos, Kongo… Gerosios patirties sklaida, pavyzdžiai, naujos įžvalgos! Ir nors forma tokia pati, turinys yra tai, kas visuomet yra nauja.    

Kuo šis renginys yra susijęs su artėjančiomis Lietuvos jaunimo dienomis (LJD) 2017?

Šis forumas surenka jaunimo lyderius ir vadovus. Visus, kurie skleidžia žinią apie LJD, ruošia jaunų žmonių grupes šiai piligrimystei, kasdien seka kiekvieno jauno žmogaus istoriją ir joje dalyvauja. Šis susitikimas mums ir mūsų bendradarbiams dar viena proga pasidalinti artėjančių susitikimų programa ir lūkesčiais, išgirsti mūsų bendradarbių pasiūlymus, įsiklausyti ir atkreipti dėmesį į klausimus, kurie yra svarbūs. Vienas svarbiausių Bažnyčios ir  jaunimo sielovados uždavinių – nuolat auginti tarpusavio bendrystę, įsiklausant į abipusius poreikius ir iniciatyvas. Svarbu pastiprinti, išgirsti, suprasti visuose jaunimo sielovados vykdymo lygmenyse veikiančius vadovus, jaunimo lyderius, savanorius. Kol kas tai yra viena iš kelių formų, kur mes susiburiame draugėn kartu mokytis, diskutuoti, dalintis.

Kaip vyksta pasiruošimas LJD? Kokių naujienų galime laukti artimiausiu metu? Galbūt jau gali atskleisti kokių nors įdomių detalių apie renginį?

Pasiruošimas LJD prasidėjo jau šių metų pradžioje. Džiaugiamės, kad šis susitikimas apsukęs ratą vėl grįš į Vilnių ir kitų metų birželio 23–25 dienomis sukvies visus susitikti mūsų sostinėje. Šiuo metu vyksta intensyvūs pasiruošimo darbai, formuojamos įvairios darbo grupės: programos rengimo, renginio įgyvendinimo, viešinimo, savanorystės, akademinės dienos. Jau yra parengta pasiruošimo programa, kuri forumo metu bus pristatyta ir išdalinta dalyviams. Jau įvykę logotipo ir himno konkursai. Himno premjera planuojama lapkričio 11 d. 20 val. Mažoje prisikėlimo bažnyčioje.

Kiekvienos Jaunimo dienos turi savo temą (šių Jaunimo dienų tema „Tiesa padarys jus laisvus“(Jn 8, 32), nusistovėjusią programą, bet pasiūlo ir naujovių, kurios ir šiose Jaunimo dienose laukia dalyvių. Viena iš naujovių, kuri yra numatoma, – akademinė diena, penktadienį, birželio 23-iąją, skirta vyresniam jaunimui. Programoje taip pat laukia sekmadienio rytmečio šventė, aktyvus ir linksmas laikas visiems, įvairūs susitikimai Vilniaus miesto erdvėse. Pagrindinis renginys šeštadienį numatomas „Siemens“ arenoje, kurioje vyks atidarymas, katechezė, susitaikinimo vakaras ir koncertas. Sekmadienio šv. Mišios numatomos Katedros aikštėje. Kadangi programa dar tik dėliojama, daugiau naujienų ir staigmenų – greitu laiku.

Kokia, Tavo nuomone, yra jaunimo sielovados padėtis Lietuvoje? Kas džiugina, galbūt yra neišnaudotų galimybių?

Jaunimo sielovados padėtis yra labai panaši, kaip ir visoje Europoje. Esame bendruomenė, kuri gyvena šiandienos iššūkių pasaulyje, ir jaunimui reikia patirti Bažnyčią kaip patikimų draugų vietą. Susiduriame su laikmečio iššūkiais: didele emigracija – fizine ir dvasine, mažėjančiu jaunimo vadovų skaičiumi, dažnu dvasininkų dėmesio trūkumu bei ne visada užtikrinamomis patalpomis veikti. Tačiau galime pasidžiaugti, kad yra daug puikių iniciatyvų, atsiradusių Bažnyčioje ir gimusių iš jaunų žmonių entuziazmo: savanorystė, maldos grupės, šlovinimo ir liturgijos mokyklos, pilietinės akcijos. Visa tai – labai reikalinga  jauno žmogaus tikėjimui augti. Tokiu būdu jaunuoliai gali įprasminti savo tikėjimą, gauna misiją eiti į pasaulį. Šių dienų Bažnyčios tikslas jaunimo pastoracijoje ir ugdyme, pasak popiežiaus Benedikto XVI, yra formuoti tokį žmogų, kuris trokštų gyvenimo pilnatvės ir sugebėtų tarnauti visuomenės labui. Gyvenimas su Kristumi duoda laisvę ir džiaugsmą, atvirumą bei kūrybingumą. Tad kiekvienas jaunimo sielovados vykdytojas yra kviečiamas atsiverti Dievo veikimui ir neapsiriboti tik labai sausos ir konkrečios  informacijos perdavimu. Tokia proga atsinaujinti ir tampa forumas, Lietuvos jaunimo dienos.

Kaip LJD gali prisidėti prie to, kad jaunimas atrastų Bažnyčią?

Kiekvienas susitikimas, į kurį kviečia Bažnyčia, pirmiausia yra galimybė ją pažinti. Besiruošiant LJD 2017, ne kartą teko girdėti jaunų žmonių liudijimų, kuriems LJD buvo atsivertimo ir tikėjimo kelionės pradžia. Man šis liudijimas yra be galo jautrus, nes atliepia mūsų veiklos misiją – vesti jaunus žmones prie Dievo. Tai nutinka dėl džiaugsmo ir draugystės patyrimo, kuris yra labai svarbus jaunimui. Kiekvienas jaunas žmogus yra kviečiamas priimti tikėjimo dovaną bei tapti tokiu tikėjimo  liudytoju, kuris savo širdį ir darbus paveda Dievo garbei. Ši būtinybė užkalbinti, eiti į santykį, užuot mėginus kitam ką nors tiesiog įteigti, perteikti, primesti ar iš jo išreikalauti, yra galimybė ir Lietuvos jaunimo dienose, kuriose užsimezga dialogas, būtinas jaunimo atsiliepimui į šį Bažnyčios kvietimą. Taip jos tampa atgaiva Bažnyčiai, jaunatviško tikėjimo džiaugsmo liudijimu bei sąmoningu tikėjimo išpažinimo keliu kiekvienam jaunam žmogui.

Esi viena pagrindinių LJD 2017 organizatorių. Ką Tau pačiai reiškia LJD?

LJD – tai didžiulė galimybė švęsti tikėjimą! Man tai taip pat yra didelė tikėjimo šventė ir galimybė susitikti. LJD padėjo sutikti daug brangių žmonių, kurie man yra svarbūs! Ir kartu man tai didelė atsakomybė paprastumo, maldos dvasios, artimo meilės visiems, klusnumo ir nuolankumo, nesavanaudiškumo ir pasiaukojimo kelyje.