Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Gailestingumo durys uždarytos trijose Romos popiežiškosiose bazilikose

Laterano bazilikos Šventosios durys

EPA nuotrauka

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 20 d., švenčiant liturginius metus užbaigiančią Kristaus Karaliaus iškilmę, popiežius Pranciškus uždarys Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris ir aukos Mišias, kuriomis bus užbaigti visoje Bažnyčioje nuo praėjusių metų gruodžio 8 d. švęstas Gailestingumo jubiliejus.

Kaip buvo numatyta gailestingumo metų programoje, savaitę prieš jų pabaigą, sekmadienį lapkričio 13-ąją, Šventosios durys buvo uždarytos beveik visose gailestingumo šventovėse visame pasaulyje. Gailestingumo šventovių statusą turėjo visų vyskupijų katedros, kurių visame pasaulyje yra beveik trys tūkstančiai, ir antra tiek kitų gailestingumo šventovių, kurias tokiomis buvo paskelbę vietos vyskupai. Dažniausiai tai buvo piligrimų gausiai lankomos Švč. M. Marijai dedikuotos šventovės, kitos žmonių pamėgtos šventosios vietos, o taip pat – suderinamai su gailestingumo jubiliejaus dvasia – kai kur ir ligoninių, slaugos namų ir netgi kalėjimų koplyčios.

Trijose didžiosiose popiežiškosiose Romos bazilikose Šventąsias duris popiežiaus vardu sekmadienį uždarė jų arkikunigai.

Romos vyskupijos katedros – Laterano Švenčiausiojo Išganytojo, šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo bazilikos Gailestingumo duris uždarė kard. Agostino Vallini, kuris yra šios bazilikos arkikunigas ir kartu Popiežiaus vikaras Romos vyskupijai, jo vardu einantis vyskupijos valdytojo pareigas. Uždaręs Gailestingumo duris, kardinolas aukojo Mišias, kurių metų sakytoje homilijoje apibendrino apie ką bylojo, ką priminė ir ko išmokė besiginantys Gailestingumo metai. Pasak kardinolo, visų pirma tai buvo priminimas, kad gailestingumas tai ne silpnumas ir išsižadėjimas, bet jėga, dosnumas, tai visagalė Dievo meilė, kur gydo mūsų ligas, grąžina prarastą stiprybę, pakelia ant kojų, skatina daryti gera.

Didžiosios Švč. M. Marijos bazilikos Šventąsias duris uždarė jos arkikunigas kardinolas Santos Abril y Castelló. Šia proga aukotų Mišių homilijoje jis sakė, kad nors Šventosios durys jau uždarytos, tačiau Dievo gailestingumas ir toliau turi būti mūsų stiprybė. Gailestingumo durys niekada negali užsidaryti mūsų širdyse ir mūsų bendruomenių gyvenime. Turime būti Dievo gailestingumo liudytojai kitiems žmonėms; turime gyventi atsimindami, kad mus nuolatos lydi Gailestingas Viešpaties veidas ir Gailestingumo Motinos užtarimas.

Užmiesčio Šv. Pauliaus bazilikos Šventąsias duris uždarė jos arkikunigas kard. James Michael Harvey. Šia proga vykusių Mišparų metu jis priminė, kad šioje bazilikoje tarp Didžiojo 2000 metų jubiliejaus ir dabar užbaigiamo Gailestingumo jubiliejaus, buvo švenčiamas ir trečiasis ypatingas malonės metas – apaštalo šv. Pauliaus metai, švęsti 2008–2009 m. Šventosios durys yra mūsų prisilietimo prie Dievo gailestingumo slėpinio simbolis. Šventosios durys užsidaro, tačiau mes jas uždarome per pastaruosius metu sustiprinę savo tikėjimą niekada nesibaigiančiu Dievo gailestingumu. 

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.