2016 11 30

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mirė pedagogė Alma Stasiulevičiūtė

„XXI amžiaus“ archyvo nuotr.

Lapkričio 30 dienos rytą po sunkios ligos mirė doc. dr. Alma Stasiulevičiūtė (1942–2016).

Su velione bus galima atsisveikinti gruodžio 1 d. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios laidojimo namuose nuo 13 val. (Paco g. 4, Vilnius).

Ketvirtadienį Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 18.30 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Penktadienį, gruodžio 2 d., 11 val. a. a. doc. dr. Alma Stasiulevičiūtė bus išlydėta į Simną, Alytaus r.

Būdama pirmoji ir ilgametė Katalikų tikybos katedros VPU vadovė (1993–2004), docentė aktyviai dalyvavo rengiant tikybos mokymo programas bendrojo lavinimo mokykloms, kuriant religinio ugdymo mokymo strategiją.

Pedagogė, anglų kalbos vadovėlių sudarytoja, daugybės straipsnių ir komentarų religinio ugdymo ir švietimo tema autorė dėstė Vilniaus Edukologijos Universitete bei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Ne vienas dabartinis kunigas Stasiulevčiūtę vadino tiesiog „savo mokytoja“. Ji buvo talentinga suaugusiųjų katechezės vedėja.

Bernardinai.lt redakcijos kolektyvas, dėkodamas Dievui už šios moters dosnų ir vaisingą gyvenimą, reiškia nuoširdžią užuojautą visiems Almos Stasiulevičiūtės artimiesiems ir bičiuliams.