Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Popiežius: Klerikalizmo blogis labai bjaurus

Antradienį popiežius Pranciškus minėjo savo kunigystės sukaktį. Šventimai jam buvo suteikti prieš 47 metus – 1969 m. gruodžio 13 d.

Antradienio Evangelijoje Jėzus polemizuoja su aukštaisiais kunigais ir Izraelio tautos seniūnais. Komentuodamas Jėzaus žodžius, Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie klerikalizmo blogį.

Jėzaus laikų kunigai bandė į griežtas įstatymo normas įvilkti kiekvieną žmogaus gyvenimo aspektą. „Jie daug kartų perkūrė įstatymą; tiek daug kartų, kad pasiekta net apie penkis šimtus įsakymų. Viskas buvo reglamentuota. Viskas! Viskas buvo moksliškai sustyguota, nes įstatymo mokovai buvo gerai išsilavinę žmonės, gerai išmanė įstatymą; gerai buvo įvaldę visas plonybes. Tačiau tai buvo įstatymas be atminties. Jie buvo užmiršę Pirmąjį Įsakymą, kurį Dievas davė mūsų tėvui Abraomui: „Keliauk mano akivaizdoje ir elkis nepriekaištingai““.

Jie užmiršo šį pirmąjį įsakymą; jie užmiršo ir Mozės perduotus Dešimt Dievo įsakymų. Jie viską pavertė sudėtinga kazuistikos sistema, kurioje neliko vietos Dievo meilei ir neliko galimybės nusidėjėliui atsiversti. „Judas buvo išdavikas. Jis sunkiai nusidėjo. Jo nuodėmė buvo baisi. Tačiau Evangelijoje sakoma, kad jis pasigailėjo to ką padarė ir norėjo atiduoti už išdavystę gautus pinigus. O jie kaip pasielgė? Jie nepasakė: „būk ramus, esi mūsų bendrininkas. Mes tau padėsime“. Bet pasakė: „Daryk ką nori. Tai tavo problema!“ Jie paliko jį vieną. Atmetė. Jie neištiesė rankos pasigailėjusiam išdavikui. Jie buvo užmiršę ką reiškia būti ganytojais. Jis buvo religijos intelektualai; jie mokė žmones vien protu, o ne Dievo apreiškimu grindžiamos moralės“.

„Klerikalizmo blogis labai bjaurus! Tai šių tautos vadovų išgalvotas dalykas. O nuo jo nukenčia vis tie patys žmonės – vargšė nuolanki Dievo tauta, laukianti Viešpaties. Tėvas norėjo būti arčiau mūsų. Jis siuntė pas mus savo Sūnų. Mes jo džiugiai laukiame. Tačiau Dievo Sūnaus atėjimas neišjudino šių tautos vadovų. Jie tik piktinosi, kad Dievo Sūnus bendrauja su ligoniais, vargšais, atstumtaisiais, muitininkais, nusidėjėliais, prostitutėmis. Ir šiandien Jėzus sako mums, o ypač tiems, kas yra susigundę klerikalizmu: „muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę““. 

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite