Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2016 12 31

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 1, 1–18 „Žodis tapo kūnu“

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 
    Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 
    Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė. 
    Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. 
    Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. 
    Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. 
    Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos. 
    Jonas apie jį liudija ir skelbia: „Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Tas, kuris paskui mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis“. 
    Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip Įstatymas  duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. 
    Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.

1 Jn 2, 18–21: Jūs esate gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote

Ps 96, 1–2. 11–12. 13. P.: Tesidžiaugia dangūs, tekrykštauja žemė.


 

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Kartą Albertas Einšteinas pripažino: „Dar būdamas vaikas, aš buvau lavinamas pažinti tiek Bibliją, tiek ir Talmudą. Esu judėjas, bet mane labai patraukė šviesus Nazariečio asmuo…“ Neįmanoma skaityti Evangelijos ir nejausti faktiško Jėzaus asmens buvimo. Jo asmenybė tiesiog pulsuoja kiekviename žodyje. Joks mitas negali būti taip pripildytas gyvenimu…

Šie žodžiai labai padeda bent kažkiek suprasti, ką reiškia, jog Jėzus yra Dievo Žodis. Žodis, kuris nuo pradžių, kuriuo viskas sukurta, kuris teikia gyvybę, šviesą, galią tapti Dievo vaikais, įgalima matyti Tėvą. Tai – gyvasis Jėzus, Žodis Amžinojo Tėvo, prie kurio gali prisiliesti, kurį pažinti – tai gyventi. Galiausiai amžinasis gyvenimas yra Jame. Rinkimės Jėzų, Logos, Dievo Žodį, nes visi kiti variantai, atrodo, tik desperatiški žmonių bandymai pasiekti tą, kuris taip paprastai ateina pats ir visada buvo taip arti mūsų.

Bernardinai.lt