2017 01 21

Kun. Algirdas Toliatas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Nuodėmė yra ir ne vietoje bei ne laiku atlikti geri darbai

Tai yra ištrauka iš kun. A. Toliato knygos „Žmogaus ir Dievo metai“, kurią išleido leidykla „Tyto alba“.

Hebrajų nuomone, nuodėmė yra net ir geri darbai, jei atlikti ne vietoje ir ne laiku. Sunku tokias nuodėmes atskirti, užčiuopti. Tarkim, dirbame darbe viršvalandžius, atrodo, gera darome Lietuvai, valstybei ir tautai, Bažnyčiai, dar kam nors, vedami kilniausių tikslų, bet prašauname dėl šeimos, namų, darbų, kuriuos turėtume padaryti… Atrodo, šimtus reikalingų labai gražių darbų nuveikiame, tik jie pranyksta tą pačią akimirką, kai pasitraukiame. Tam daug nereikia. Turiu bičiulį kunigą, kuris septynerius metus dirbo vienoje parapijoje. Paskui jį tiesiog pakeitė, ir jis pasiguodė, kad jį pakeitusiems tereikėjo lygiai septynių dienų sugriauti visa tai, ką jis darė septynerius metus. Kad ir ką darytume, mes siekiame rezultato, tačiau jei Viešpats namo nestato, veltui statytojai vargsta. Jei mūsų darbuose veikia Dievas, Jis per mus daro stebuklus ir kitų žmonių gyvenime. Vadinasi, ne tiek pats darbas ar jo rezultatas yra vertybė, kiek vertinga tai, kaip jis daromas.