Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Pirmoji romų kilmės moteris – palaimintoji

Emilija Fernandez Rodriguez.   (www.infocatolica.com)

Kaip priminė popiežius Pranciškus sekmadienį susitikime su maldininkais po „Viešpaties Angelo“ maldos, jo įgaliotas kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas sekmadienį Ispanijoje paskelbė palaimintaisiais kun. Juozapas Alvarez Benavides y de la Torre ir 114 kitų kankinių: kunigus, vienuolius ir pasauliečius. Kun. Juozapas, žinomas teologas ir Almerijos kunigų seminarijos vicerektorius, buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui 1936 – 39 metais.

Tarp naujųjų palaimintųjų – pirmoji romų tautybės moteris, pripažinta kankine ir iškelta į altorių garbę – pal. Emilija Fernandez Rodriguez. Ji nuo dabar bus gerbiama greta pal. Zefirino Jimenezo Malla, kuris buvo pirmasis ir iki šiol vienintelis romų tautybės palaimintasis. Jį į altorių garbę iškėlė šv. Jonas Paulius II 1997 metais.

Tiek pal. Zefirinas, tiek pal. Emilija tapo kankiniais Ispanijos pilietinio karo kontekste, tačiau skirtingomis aplinkybėmis. Pal. Zefirinas buvo nušautas todėl, kad stojo ginti katalikų kunigą, tuo metu pal. Emilija mirė kalėjime.

Emilija gimė 1914 metais romų šeimoje, buvo pakrikštyta ir auklėta pagal krikščionišką tikėjimą, sukūrė šeimą, tačiau netrukus užgriuvo pilietinio karo tragedija. Emilija bandė padėti savo romų kilmės vyrui išvengti karinės tarnybos, tačiau nesėkmingai. Sutuoktiniai buvo suimti. Emilija, nepaisant pažengusio nėštumo, buvo nuteista šešeriems metams kalėjimo. Jauna motina kalėjime pagimdė mergaitę, tačiau mirė po kelių dienų kalėjimo administracijai atsisakius suteikti medicininę pagalbą. Kalėjime 1939 metais gimusi jos dukra Angeles buvo atiduota ne artimiems, o į našlaičių namus, paskui buvo įvaikinta nežinomoje šeimoje. Jos likimas nežinomas, nors teoriškai galėtų dar šiandien būti gyva.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite