Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Didžioji savaitė Jeruzalėje

Giedrės Steikunaitės nuotrauka
Giedrės Steikunaitės nuotrauka

Verbų sekmadieniu prasidėjo Didžioji savaitė – svarbiausios krikščioniškųjų metų dienos, kuriomis minime paskutiniąsias Kristaus žemiškojo gyvenimo akimirkas, jo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Ypatingai šios dienos švenčiamos Jeruzalėje – ten kur vyko šiandien visame pasaulyje minimi svarbiausi išganymo istorijos įvykiai. Šių metų Didžiąją savaitę ir Velykas kartu švenčia visi krikščionys, nes šiemet sutampa Vakarų ir Rytų Bažnyčių velykiniai liturginiai kalendoriai. O be to šioms dienomis savąsias Velykas – Peisacho šventę – išvadavimo iš Egipto vergijos atminimą, švenčia ir judaizmo išpažinėjai. Šiemetinės žydų Velykos, prasidėjusios šio pirmadienio, balandžio 10-osios saulėlydžiu, bus švenčiamos iki balandžio 18-ąją vakaro.

Šventosios Žemės katalikai, priklausantys Jeruzalės lotynų patriarchatui, o taip pat, kaip kasmet, gausūs piligrimai, Didžiąją savaitę Jeruzalėje pradėjo tradicine eisena nuo Kristaus įžengimo į Jeruzalę aprašymuose evangelistų minimos Betfagės, esančios dabartinio Jeruzalės miesto rytiniame pakraštyje, iki Šv. Onos bažnyčios Jeruzalės senamiestyje.

Šiemetinei Verbų sekmadienio eisenai vadovavo neseniai paskirtas naujasis Jeruzalės lotynų patriarchato vadovas arkivysk. Pierbattista Pizzaballa. „Šiandien, kaip prieš du tūkstančius metus, įžengėme su Kristumi į Šventąjį miestą, eidami tuo pačiu keliu, kuriuo jis tąkart ėjo. Įžengėme į šį miestą trokšdami garsiai visiems skelbti, kad Kristus yra mūsų karalius ir mes jam priklausome, – kalbėjo arkivyskupas. Mes žinome, kad jo karališkasis sostas nėra pastatytas ant žmogiškosios galios, bet kad Kristus karaliauja nuo Kryžiaus. Mes žinome, kad sekti Kristų – visų pirma reiškia eiti su juo nešiniems savo kryžiais. Mes taip pat žinome, kad kryžius, nors ir būdamas skausmo bei kančios simbolis, visų pirma yra beribės meilės mums ženklas. Taip pat ir priklausymas Kristaus karalystei visų pirma reiškia troškimą mylėti taip kaip jis mylėjo“.

Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkasis administratorius arkivysk. Pizzaballa Verbų sekmadienio eisenos pabaigoje sakytoje kalboje paminėjo ir dabartinę Šventosios Žemės situaciją. „Gyvename mieste, kur labai daug susipriešinimo, neapykantos, įtarumo, kur kartais sunkus vieniems į kitus žiūrėtai kaip į brolius, kurie dalijamės tuo pačiu žmogiškumu. Mus slegia įvairūs sunkumai – trūksta darbo, negalime laisvai keliauti iš vietos į vietą, kenčia mūsų šeimos. Tokiomis sąlygomis sunku liudyti krikščioniškąjį džiaugsmą. O vis dėlto, mes su džiaugsmu skelbiame, kad priklausome Kristui. Tikime, kad Jeruzalė visada bus ir krikščioniškas miestas, kad krikščionys, nors ir slegiami didelių sunkumų, atsilaikys“. Jeruzalėje vykusi Didžiąją savaitę pradedanti Verbų sekmadienio eisena užbaigta palaiminimu Šventojo Kryžiaus relikvija.

Visą Didžiąją savaitę krikščionių maldos centras bus Kristaus kapo bazilika, kurios viduryje yra neseniai baigtas restauruoti tuščias kapas. Po tos pačios bazilikos skliautais yra ir Golgotos kalva, ant kurios Kristus buvo nukryžiuotas. Šia bazilika dalijasi kelių konfesijų krikščionys. Pagal devynioliktame amžiuje nustatytą tvarką – daugiausia vietos ir laiko maldai šioje bazilikoje turi ortodoksai, katalikai ir armėnai; mažiau – kitų konfesijų krikščionys. Šiemet Velykas švenčiant visiems kartu Šventojo Kapo bazilika bus visą laiką apgulta piligrimų. Jeruzalės krikščionys ir piligrimai šiomis dienomis eis Kryžiaus kelią tuo pačiu keliu, kuriuo Kristus nešė Kryžių, melsis Betanijoje, Getsemanės bažnyčioje, Pranciškonų kustodijos bažnyčioje, prigludusioje prie Paskutinės vakarienės menės.

Didžiojo penktadienio Kristaus Kančios minėjimas ir Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio  budėjimas vyks Kristaus Kapo bazilikoje, tačiau ne vakare, kaip visame pasaulyje, bet iš ryto. Tokia neįprastą tvarką diktuoja minėtasis devynioliktojo amžiaus susitarimas, pagal kurį pagrindinių konfesijų tikintieji dalijasi maldos laiku šioje visiems krikščionims brangiausioje bažnyčioje. Galiausiai Velykų rytą Mišios bus aukojamos El-Qubeibeh vietovėje, tapatinamoje su Emausu, kur priskėlęs Kristus pasirodė mokiniams.