Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2017 04 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Į Panevėžį susirinkę ateitininkai įteiks dovaną miestui

Balandžio 22–23 d. į konferenciją Panevėžyje renkasi ateitininkai iš visos Lietuvos. Apie šimtą moksleivių, studentų ir sendraugių ateitininkų vertins praėjusių metų veiklą, minės poeto ateitininko Kazio Bradūno 100-metį, svarstys kitus svarbius organizacijos klausimus bei įteiks dovaną miestui – sodins medelius.

 „Panevėžio kraštas visuomet buvo viena stipriausių ateitininkų veiklos vietovių, organizacijos veiklą nuo jos įsikūrimo globojo ir puoselėjo vysk. Kazimieras Paltarokas, kun. Alfonsas Lipniūnas, Panevėžyje užaugo ir ne vienas šiandienos organizacijos lyderis“, – kodėl pagrindiniam organizacijos metų renginiui pasirinktas Panevėžys, komentuoja Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Vidas Čaikauskas.

Ateitininkų ryšį su Panevėžiu puikiai atskleidžia ir miesto pakraštyje jau 25 metus gyvuojanti bei kiekvieną vasarą šimtus vaikų ir jaunuolių sutraukianti Berčiūnų ateitininkų stovykla. „Norėdami pažymėti šią sukaktį ir ketvirtį amžiaus besitęsiančią draugystę su miesto bendruomene, nusprendėme įteikti Panevėžiui dovaną – pagyvinti J. Tilvyčio ir Nemuno gatvių sankryžoje esančią žaliąją zoną, pasodindami joje medelių. Simboliška, kad kun. Jurgis Tilvytis yra Ateitininkų himno žodžių autorius“, – pristatydamas dovanos miestui idėją sakė Berčiūnų ateitininkų stovyklos direktorius Artūras Stambrauskas.

Miesto bendruomenė taip pat kviečiama prisijungti prie šios Panevėžio atsinaujinimo akcijos ir kartu su ateitininkais sodinti medelius. Medelių sodinimas greta J. Tilvyčio ir Nemuno gatvių sankryžos vyks šeštadienį (balandžio 22 d.) 15:30 val.

Ateitininkų federacijos Atstovų konferencija – pagrindinis 2017 m. organizacijos renginys, kuriame bus pristatoma ir svarstoma ateitininkų veikla Lietuvoje ir užsienyje, renkami nauji valdybų nariai, ruošiamasi kitąmet švęsti Valstybės atkūrimo šimtmetį, prisimenamas poetas ateitininkas Kazys Bradūnas, kurio šimtąsias gimimo metines minime šiemet. Renginyje numatyti pranešimai, diskusijos, darbo grupės, ekskursija po Panevėžį, jaunimo grupės „Jauti“ koncertas.

Ateitininkų federacijos Atstovų konferencija vyks Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, Vysk. K. Paltaroko g. 18. 

Ateitininkai – viena gausiausių ir ilgiausiai Lietuvoje veikianti jaunimo organizacija, ugdanti stiprią tautinę ir katalikišką savimonę turinčius jaunuolius, gebančius aktyviai ir kūrybiškai reikštis įvairiose gyvenimo srityse. Panevėžio krašte veikia 9 moksleivių ateitininkų kuopos. Berčiūnų ateitininkų stovykloje vasaros stovyklos vaikams ir jaunimui be pertraukos organizuojamos nuo 1992 m.

Organizatorių informacija

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite