2017 06 17

Vytautas Raškauskas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

„Šeimų darželis“: dorybių ugdymas padeda vaikui atrasti vietą pasaulyje

„Šeimų darželio“ archyvo nuotr.

Neseniai Bernardinai.lt redakciją pasiekė žinia apie naujai įkurtą krikščionišką „Šeimų darželį“, pristatantį vaiko charakterio (dorybių) ugdymu paremtą modelį, kuriuo siekiama ugdyti laisvą, atsakingą, sąžiningą, tvirtą, kūrybišką, mąstantį jauną žmogų, turintį tvirtą charakterį ir vertybes. Susidomėję šio darželio idėja susitikome pokalbiui su viena iš „Šeimų darželio“ steigėjų, – Agata Jurolaite-Mažeikiene.

Ar galite pristatyti šio darželio idėją, kam ji kilo?

Mintis steigti darželį kilo šeimoms, kurias įkvėpė šv. Josemaria Escriva mokymas ir kurios vaiką mato visų pirma kaip žmogų – nuostabią asmenybę, sukurtą pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Nuo mažų dienų mokome vaikų įvairų dalykų (kalbų, muzikos, menų) dažnai pamiršdami, kad auginame žmogų, kuris, be talentų ir žinių, turi dar kai ką labai svarbaus, kas yra visa ko pamatas ir leidžia jam būti žmogumi – tai žmogus kaip visuma, asmuo, turintis savo charakterį, kuris gali save pažinti, save valdyti, bendrauti su kitais asmenimis. Charakteris ir jau vaikystėje suformuotos vertybinės nuostatos nulemia visą žmogaus gyvenimą, jo ateities poelgius ir pasirinkimus.

Tėvai ir pedagogai, kurie įsteigėme „Šeimų darželį“, svajojome padėti kiekvienam vaikui atsiskleisti, užauginti nuostabius žmones, kuriais galėtume džiaugtis ir didžiuotis, kurie keistų pasaulį į gerą. Būtent taip vaikus auginame savo šeimose. Ilgai svajojome, kad atsirastų ugdymo įstaiga, kuri pratęstų šį ugdymą. Tai mus ir pastūmėjo imtis konkrečių veiksmų.

Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie charakterio ugdymo unikalumą ir ypatumus?

„Šeimų darželyje“ teikiamo ugdymo šerdis yra ugdyti vaiko charakterį. Ką reiškia charakteris? Tai dorybės, tiksliau, geriausių ir gražiausių žmogaus savybių rinkinys: išmintis, drąsa, tvirtumas, teisingumas, susivaldymas ir kt. Charakteris formuojasi temperamento pagrindu, ir jis nėra duotybė – nuo mažų dienų jį galime formuoti ugdydami teigiamus moralinius įpročius, kurie vadinami žmogiškomis dorybėmis. Tai padeda žmogui subręsti, ir tokiu būdu charakteris nugali temperamentą, kuris liaujasi dominavęs. To paties temperamento žmonės, augantys skirtingoje aplinkoje, gali turėti visiškai skirtingus charakterius.

Ypač svarbus ir jautrus yra vaikų raidos periodas nuo 1–7 metų, nes būtent tada dedami asmenybės pamatai. Nuo patirties, kurią vaikas turėjo vaikystėje, daugiausia priklausys, ar jau būdamas suaugęs vaikas bus nuoširdus, drąsus, atkaklus, atsakingas, sąžiningas, kūrybingas. Gerą moralinį įprotį, charakterio savybę yra lengviau suformuoti, negu vėliau taisyti. Įdomu tai, jog dar vaikystėje vaikas, išmokęs būti atkaklus, vėliau mokykloje moka siekti užsibrėžtų tikslų, nenusimena, jeigu nesiseka, moka rasti išeitį. Visa tai turi tiesioginę įtaiką jo pasiekimams mokykloje, ir ne tik. Arba, pavyzdžiui, vaikai, nuo mažų dienų išmokę būti tvarkingi, ateityje mokės planuoti savo laiką, teisingai susidėlioti prioritetus, vadovautis logine seka priimdami sprendimus ar imdamiesi veiksmų.

Pavyzdžiui, šį mėnesį, „Šeimų darželio“ vaikai ypač ugdo šiuos konkrečius įpročius: (i) visada pabaigti iki galo tai, ką pradėjo (atkaklumas, tvirtumas); (ii) mokosi įžvelgti teigiamas savybes tų žmonių, kurie galbūt nepatinka (draugystė, empatija); (iii) rūpinamės, kad išvaizda būtų tvarkinga, pasižiūrime į veidrodį (tvarkingumas). Visą mėnesį apie šiuos įpročius kalbame, išnaudojame kiekvieną progą šiuos įpročius ugdyti. Toks susitelkimas ties konkrečiais įpročiais yra labai veiksmingas. Mėnesio pabaigoje įgyjame gražių įpročių, tad kitą mėnesį imamės naujų.

„Šeimų darželio“ archyvo nuotr.

„Charakterio ugdymo“ modelis, apie kurį kalbate ir kuriuo remsitės darželyje, – ar jis yra Jūsų sugalvotas ir sukurtas, ar jį perimate iš kitų?

„Charakterio ugdymo“ modelio kūrėjai ir pradininkai yra šeimos ir pedagogai iš Barselonos, kurie jau nuo 1969 m. pradėjo ugdyti pirmuosius vaikus. Pamatę šio ugdymo modelio veiksmingumą, vėliau steigė mokyklas ir universitetus, kuriuose taip pat visa ko ašis yra ugdyti vaikų (jaunuolių) charakterį. Per nemažą šių ugdymo įstaigų veikimo laiką pastebėta, jog šių įstaigų absolventai būna labai sąmoningi, atsakingi, kūrybingi jauni žmonės, o jų mokslo rezultatai – vieni geriausių jų šalyse.

Taigi, mes perėmėme kitų šalių ilgametę patirtį ir, atsižvelgdami į mūsų šalies kultūros ypatumus, jį taikome „Šeimų darželyje“. Džiugu tai, jog iki šiol bendradarbiaujame su keliomis ugdymo įstaigomis, į kurias visuomet galime kreiptis patarimo, matyti jų gerą pavyzdį.

Kokie yra dar „Šeimų darželio“ ugdymo proceso ypatumai?

Iš tiesų, be charakterio ugdymo, yra dar keli aspektai, kurie labai svarbūs ir daugiausia sudaro mūsų stiprybę: viena vertus, tai požiūris, jog šeima (tėvai), kaip turintys labai didelę įtaką savo vaikams, yra pirmieji ir pagrindiniai vaiko mokytojai, o darželis yra tarsi namų tęsinys. „Šeimų darželis“ stengiasi būti namų tęsiniu tiek puoselėjamų vertybių prasme, tiek, būdamas labai arti kiekvienos šeimos, patraukliai ir kūrybingai įtraukdamas tėvus į ugdymo procesą. Labai vertiname individualų priėjimą prie kiekvienos šeimos. Norime kiekvieną šeimą, vaiką pažinti, įsiklausyti, suprasti. Tam turime labai gerą įrankį – mentorystės programą, kuri leidžia mums būti labai arti kiekvienos šeimos, kiekvieno vaiko, individualiai atliepti ir patarti.

Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie mentorystės programą?

„Šeimų darželyje“ kiekviena šeima turi jai priskirtą mentorių (tam specialiai paruoštą ir apmokytą auklėtoją), su kuriuo vyksta sistemingi susitikimai. Nuolatinis kontaktas su mentoriumi, kuris nemažą laiko dalį praleidžia su vaikais, leidžia labiau pažinti stipriąsias ir silpnąsias vaiko savybes, geriau atskleisti vaiko talentus, veiksmingiau išnaudoti turimą laiką. Konkretūs susitarimai su mentoriumi rodo kryptį ir sutelkia darbui, kadangi mažam vaikui trys mėnesiai yra didelis laiko tarpas, per kurį galima daug visko nuveikti, todėl nėra tas pat, ar išnaudosime šį laiką maksimaliai, ar vidutiniškai, ar iššvaistysime jį veltui.

Pokalbyje su mentoriumi dalyvauja ir tėtis, ir mama, kas suteikia galimybę abiem tėvams įsitraukti į darbą su vaiku. Nuo pat ikimokyklinio ugdymo tėvai turi galimybę praktiškai prisiimti atsakomybę už vaikų ugdymą, būti šio ugdymo dalimi. Ruošdamiesi susitikimui ir analizuodami namuose iškylančias situacijas, tėvai išsiaiškina vaiko elgesio priežastis, vėliau susitikimo metu sužino, kaip situaciją mato asmuo iš šalies, ir visi kartu priima konkrečius sprendimus bei juos vykdo. Toks darbo su vaiku planas tėvams nepaprastai palengvina užduotį. Apibrėžiamas yra tikslas, kurį reikia pasiekti ir kurio siekia tiek tėvai, tiek auklėtojai darželyje. Yra be galo veiksminga, kai vaikas mato ugdymo įstaigos ir namų vientisumą, kai tos pačios dorybės praktikuojamos darželyje ir namuose.

„Šeimų darželio“ archyvo nuotr.

Be charakterio ugdymo, ką dar siūlote šeimoms?

Mums svarbu pasiūlyti vaikams kokybišką ir įvairiapusį ugdymą, leisti prisiliesti prie įvairių sričių ir tai daryti mokantis iš geriausių. Į „Šeimų darželį“ ateina taip pat kviestiniai, išmanantys savo dalyką ir mylintys savo darbą mokytojai, kurie veda vaikams judesio ir teatro, sporto, anglų kalbos užsiėmimus. Taip pat ieškome galimybių bendradarbiauti su kitais mokytojais. Žinome, jog vaikai mokosi per pavyzdį, todėl mums labai svarbu, koks žmogus ateina ir būna su vaikais, ką vaikai mato – atsidavimą savo darbui, išbaigtumą, nuoširdumą, profesionalumą. Tokiu būdu iš konkretaus mokytojo vaikai išmoksta ne tik atitinkamo dalyko, bet ir daug įvairių dorybių, laikysenos, meilės darbui. Vertiname kokybę, o ne kiekybę. Todėl kiekvieno mokytojo „išlaukiame“.

Kokia tikėjimo svarba „Šeimų darželyje“? Ar priimsite vaikus tik iš tikinčiųjų šeimų, ar esate atviri visiems?

„Šeimų darželis“ yra atviras visoms šeimoms – toms, kurios jau puoselėja krikščioniškas vertybes, ir toms, kurioms šios vertybės yra svarbios, ar norėtų šias vertybes puoselėti. Be to, užsienio patirtis rodo, jog charakterio ugdymas yra labai universalus ir aktualus daugeliui šeimų. Svarbu, kad tos šeimos priimtų ugdymo įstaigos vertybes ir nuostatus.

Papasakokite apie šio projekto, iniciatyvos prigimtį.        

„Šeimų darželis“ yra privati įstaiga, tačiau ne pelno siekianti. Esame numatę ugdymo mokestį, kad galėtume padengti įstaigos išlaikymo kaštus. Siekiame, kad „Šeimų darželio“ teikiamas ugdymas būtų prieinamas visoms šeimoms, tam tikslui kuriame stipendijų fondą, nuolatos ieškome rėmėjų, kuriems siūlome prisidėti prie projekto ir tokiu būdu. Taigi, šeimas, kurios labai norėtų savo vaikams ugdyti dorybes, tačiau negali mokėti viso ugdymo mokesčio, paraginčiau turėti drąsos kreiptis. Atsižvelgę į darželio galimybes ir konkrečios šeimos motyvaciją ir situaciją, ieškosime sprendimų. Šeimų įvairovė yra „Šeimų darželio“ siekiamybė ir tiek vaikus, tiek šeimas labai praturtinantis dalykas.

Ką „charakterio ugdymo“ idėja susižavėję tėvai turėtų daryti, kad jų atžalos patektų į „Šeimų darželį“?

Visų pirma reikėtų pasiskambinti ir užsiregistruoti. Tuomet pakviesime šeimą atvykti į darželį ir pasižiūrėti, pamatyti auklėtojas, aplinką, turėti laiko individualiam pokalbiui. Šio susitikimo metu yra gera proga detaliau sužinoti apie ugdymo programą, darželio dienos ritmą, atsakyti į kitus tėvams rūpimus klausimus. Jeigu šeima apsisprendžia dėl darželio, pasiūlome užpildyti anketą ir laukti atsakymo dėl priėmimo į ugdymo įstaigą.

„Šeimų darželis“ kviečia vaikus prisijungti. Darželio adresas: Žirmūnų g. 84, Vilnius. Registracija telefonu 8 670 50567, arba elektroniniu paštu [email protected]

Detalesnę informaciją žr. darželio svetainėje www.seimudarzelis.lt, taip pat facebooko paskyroje https://www.facebook.com/Seimudarzelis/.