2017 06 30

Mindaugas Jonušas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Teofilius Matulionis – tvirtumo ir ištikimybės pavyzdys jaunimui

Lietuva turi naują palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Šio Lietuvos sūnaus, kalinto 16 metų lageriuose bei kalėjimuose, beatifikacija kiekvienam iš mūsų – didelė dovana ir įpareigojimas sekti juo ir bent iš dalies gyventi jo dorybėmis. Palaimintojo šūkis „Per kryžių – į žvaigždes“ ko gero labiausia atspindi ir mūsų šalies istoriją, kurioje skausmas ir kančia persipina su džiaugsmu, atgavus laisvę, lyg per kryžių ir kančią pasiekus žvaigždes.

Džiugu, kad šis palaimintasis skelbiamas jau laisvoje šalyje, dar džiugiau, kad jo iškilmė sutampa ir su jaunimo dienomis, per kurias kiekvienas tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis jaunas žmogus turėjo unikalią progą išgirsti, prisiliesti ir pagalvoti, ką man reiškia šio didžio žmogaus gyvenimas, jo besąlygiškas pasitikėjimas Dievu ir jo ištikimybė iki galo. Ir kaip galiu sekdamas juo dalintis su kitais savo kasdienybėje?

Mūsų visuomenei, o ypatingai mūsų jaunimui, reikia šių arkivyskupo savybių, kurios perkeistų mūsų gyvenimus, nebijant aukotis už tikėjimą bei savo valstybę, o ypač paliudijant savo tikėjimą net jei už tai grėstų ilgi kalinimo ar tremties metai, ar net mirtis.

Nepalaužiamas, ištikimas, atviras ir nuolankus Dievo vedimui, nepabūgęs ilgų kančių, o galiausiai, nukankintas sovietinio režimo, toks jis lieka mūsų atmintyje, kaip sektinas ir labai reikalingas pavyzdys kiekvieno žmogaus gyvenime. Mūsų šalies didvyris, per kryžių pasiekęs palaimintojo ir šventojo žvaigždę.

Galiausiai, man kaip jaunam ir tikinčiam žmogui, šio arkivyskupo tvirtumas bei ištikimybė – didelė paspirtis ir toliau likti ištikimu savo valstybei, puoselėti bei gyventi pilietiškumu,aukotis vardan kiekvieno iš mūsų,liudyti tikėjimą net jei už tai grėstų tremtis ar panieka, nes nieko nėra svarbiau žmogaus gyvenime, kaip likti ištikimu Evangelijai ir per kryžių pasiekti žvaigždes.

Ačiū tau, Teofiliau, kad kasdien mokai mane tapti tvirtu, ištikimu bei pasitikinčiu Dievo tarnu.

Juk tik tiesa mus padarys laisvus! (Jn 8,31-42).

Autorius – pilietinės iniciatyvos „Nebūk naivus kelyje“ vadovas. Organizacija siekia šviesti jaunimą apie atsakingą keliavimą, rūpinasi emocinės aplinkos gerinimu, patyčių ir smurto prevencija, švietimo politika, formaliojo bei neformaliojo ugdymo gerinimu, pilietiškumo ugdymu ir jaunimo dingstamumo mažinimu.