Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2017 07 17

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Parodų apie T. Matulionį autorius V. Žukas: „Šventieji iš dangaus nenukrenta“

Karlo Baulo nuotraukoje – palaimintojo Teofiliaus Matulionio šeima. Priekyje iš kairės: brolio Jeronimo sūnus Vytautas ir dukra Laimutė, sesers Grasildos sūnus Algimantas Baruolis. Sėdi iš kairės: brolienės Emilijos mama Julija Markevičienė, brolis Juozas, vyskupas Teofilius, pamotė Ona Matulionienė, Grasilda Matulionytė-Šeduikienė. Stovi iš kairės: brolis majoras Jeronimas, jo žmona Emilija, brolienė Michalina, brolis Jurgis, sesuo Elžbieta Matulionytė Baruolienė su dukra Danute, brolis Antanas, svainis majoras Jonas Baruolis. Ekonominės karių bendrovės foto studija, Kaunas, 1934. Laimutės Matulionytės-Grumadienės nuosavybė.

Kone iškart po arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių, kai kurie katalikai iškėlė klausimą: o kas toliau? Tik minėjimo diena liturginiame kalendoriuje? – „Mažosios studijos“ laidoje „Popiežius ir pasaulis“ klausia redaktorė Jūratė Kuodytė. – „Džiugu, kad kai kurių pasauliečių asmeninės iniciatyvos dėka pal. Teofilius tęsia kelionę po Lietuvą, kurioje iš visos savo tarnystės Dievui ir žmonėms žemiškame gyvenime turėjo progos mažiausiai laiko praleisti.“

Dailininkas Vaidotas Žukas Valstybės dieną, liepos 6-ąją, Alantos dvare surengė parodą „Palaimintasis Teofilius Matulionis tėviškėje: autentiškos nuotraukos, laiškai iš sovietinių kalėjimų, relikvijos, maldų liudijimai“. Būtent čia, Alantos bažnyčioje, būsimasis palaimintasis buvo pakrikštytas, čia tuokėsi jo tėvai, parapijos kapinaitėse palaidota Teofiliaus motina.

Liepos 8 d. „Mažosios studijos“ laidoje parodos autorius dalinosi savo įžvalgomis apie naujojo palaimintojo reikšmę Lietuvai bei katalikų bendruomenės gebėjimą juo domėtis. V. Žuką kalbino Alantos parodoje apsilankiusi laidos redaktorė Jūratė Kuodytė.

Šeimos žmogus

„Man atrodo, Matulionis yra ypač aktualus tuo, kad, greta viso kito, buvo šeimos šventasis, šeimos žmogus“, – sako V. Žukas. Ką jis turi omenyje?

Dailininkas, jau kelių Teofiliui Matulioniui skirtų parodų autorius atkreipia dėmesį į ko ne vienintelį išlikusį neoficialų rašytinį palaimintojo palikimą – laiškus. Visi laiškai „kupini didžiausios pagarbos ir dėkingumo brolienėms, broliams ir seserims, jų vaikams“. Anot pašnekovo, šie patys artimiausi palaimintojo šeimos nariai buvo ypač svarbūs vyskupo T. Matulionio gyvenime, todėl verta jais daugiau pasidomėti. „Man net nejauku buvo, kai beatifikacijos iškilmėse Matulionio šeima beveik nebuvo paminėta“, – sako V. Žukas, ironizuodamas, jog šventieji šiaip sau iš dangaus nenukrenta. Tuo tarpu, anot menininko, vyskupo laiškai rodo, kokį didelį rūpestį ir dėmesį rodė dėdei Teofiliui jo artimieji, pavyzdžiui, drąsiai rašė laiškus į Kremlių K. Vorošilovui, N. Chruščiovui, nesustodami siuntė maistą, knygas, pinigus, lankė tremtyse, ligoninėse, slaugė savo namuose…

„Prieš porą dienų kalbant telefonu su palaimintojo Matulionio giminaičiais, jie man pasakė: dėdė Teofilius išliko gyvas būtent brolienių dėka. Jos labiausiai juo rūpinosi“, – pasakoja V. Žukas. Broliai, seserys gal turėjo mažiau galimybių, reikėjo daugiau dėmesio savo šeimoms. Tad pagrindinį darbą atliko brolienės Emilija ir Michalina: „Tai jos medų kaupė, lašinius taupė, taukus lydė, mezgė šalikus ir kojines, lankė, važiavo į Vladimiro kalėjimą. Pusseserės sūnus Teofilis Pilka bent du kartus į Mordoviją važiavo. Negana to, būtent brolienių dėka per visas okupacijas šeimoje buvo išsaugotas gausus nuotraukų, laiškų ir kitų dokumentų palikimas“, – pabrėžia pašnekovas.

Pranokęs laikmetį

Kuo mums svarbus naujasis palaimintasis? V. Žukas pabrėžia, kad T. Matulionis išsiskiria Lietuvos hierarchų kontekste kaip „vyskupas neponas“: „Jis buvo žmonių šventasis, buvo į juos įsikibęs, žiūrėjo žmogui į akis, o ne šiaip sau formaliai, per mišeles su jais bendravo.“

Alantos dvaro galerijos nuotrauka. Autorė Jolanta Bimbirienė.

Anot menininko, dar svarbus ir Matulionio kietumas, principinis nusistatymas neiti į jokį sandėrį su sovietine valdžia. Deja, „mūsų kleras turėjo nemažai nuodėmių šiuo atžvilgiu“.

Palaimintojo Matulionio giminaičiai teigia, kad dėdės vyskupo Teofiliaus nemėgę patys kunigai, nes šis bendravo su visais: „Ir su kitatikiais, kitaminčiais, kitamaniais – kaip su lygiais. Jis tikrai buvo Vatikano II žmogus, nors mirė dar prieš Susirinkimą. Jau vien dėl to jis yra šventas ir labai aktualus“, – sako V. Žukas.

Kur du stos…“

Alantos dvaro salėse eksponuojama paroda tęsia V. Žuko iniciatyvą surinkti lėšų ir pristatyti Teofilių Matulionį plačiajai visuomenei. Jo dėka surinktos ir skaitmenizuotos palaimintojo nuotraukos puošė Lietuvos Respublikos Seimo erdves, Dailininkų sąjungos galeriją Vilniuje, kartu su laiškų iš kalėjimų pavyzdžiais ir palaimintojo daiktais paroda buvo eksponuojama ir Kaune, Gyvenimo ir tikėjimo institute. Menininkas rodo gražų kataliko pasauliečio pavyzdį, pasitelkiant savo – galerininko kompetenciją prisidėti prie bendruomenei svarbių įvykių ir asmenybių priartinimo.

Alantos dvaro ir Vaidoto Žuko meno galerijos archyvo nuotr. Autorė Jolanta Bimbirienė.

Tačiau ar to gana? Kas dar padėtų, kad Teofilius Matulionis taptų dar labiau pažįstamas ir savas Lietuvoje? „Manau, pirmiausia reikia pačių Bažnyčios vadovų intereso ir kompetencijos, – teigia V. Žukas. – Turiu omenyje ne tik vyskupus, bet ir kunigus. Girdėjau, kad Paulius Subačius neseniai rengė palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškų knygos pristatymą Marijampolėje, tačiau į jį vangiai susirinko net patys kunigai“, – apgailestauja pašnekovas.

„Kodėl tad pasauliečiai turi draskytis? Na gerai, gal ir turi… Štai surinkau ir palaimintojo giminaičių dėka paruošiau albumą apie Teofilių Matulionį, su bičiuliais savo lėšomis baigiame surinkti poros šimtų palaimintojo laiškų rinkinį, bet Bažnyčia ir toliau pasyviai laukia. Fotoalbumą pristačiau porą mėnesių iki beatifikacijos, vyskupai įvertino, pritarė, bet tuo ir pasibaigė…“ – šypsojosi parodos autorius.

Alantos dvare veikiančią parodą, pasak klebono Sigito Sudento, aplankyti žada ir Lietuvos kardinolas, vyskupai su apaštaliniu nuncijumi, parapijos globėjo šv. Jokūbo dieną, liepos 25-ąją. Gal atsiras norinčių išsamią palaimintojo Teofiliaus ekspoziciją pakviesti ir į kitų vyskupijų dideles sales…

Parengė S. Žiugždaitė

Alantos dvaro galerijos nuotrauka. Autorė Jolanta Bimbirienė.
Alantos dvaro galerijos nuotrauka. Autorė Jolanta Bimbirienė.
Alantos dvaro galerijos nuotrauka. Autorė Jolanta Bimbirienė.

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu