2017 07 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Tradicinė liturgija aplink pasaulį

Lotyniškos liturgijos bendruomenės (LMS) Didžiojoje Britanijoje kasmetinės tradicinės Requiem šv. Mišios Vestminsterio katedroje.

2007 metais Benediktas XVI paskelbė motu proprio „Summorum Pontificum“, kuriuo leista be ypatingo vyskupo leidimo aukoti šventąsias Mišias senąja lotyniškos liturgijos forma, įprasta iki Vatikano II Susirinkimo. Dešimtmečio proga siūlome žvilgtelėti, kaip tradicinė liturgija švenčiama skirtingose pasaulio vietose.

Nekaltojo Prasidėjimo šv. Mišios kartūzų vienuolyno Švč. Mergelės Marijos Buxheim bažnyčioje, Vokietijoje. Wigratzbad šv. Petro brolijos FSSP seminarijos nuotrauka, 2016.

„Abu Romos mišiolo leidimai vienas kitam neprieštarauja. Liturgijos istorijoje esama augimo bei pažangos, bet ne pertrūkio. Kas buvo šventa ankstesnėms kartoms, tas lieka šventa bei didinga ir mums ir negali būti staiga visiškai uždrausta ar net stačiai laikoma žalinga“, – tuomet rašė popiežius Benediktas XVI.

Šv. Vėlykų iškilmių mišios. Wigratzbad šv. Petro brolijos FSSP seminarijos nuotrauka
2015 m. „Summorum Pontificum“ piligriminis žygis Romoje. Pontifikalinės šv. Mišios „Santa Maria in Campitelli“ bažnyčioje. Celebrantas arkivysk. Guido Pozzo, Popiežiškosios Ecclesia Dei komisijos vadovas.

Lietuvoje šv. Mišios pagal tradicinę Romos liturgiją aukojamos keturiose vietose. Dvejose iš jų tarnauja Šv. Pijaus X brolijos kunigai, vis dar nesantys pilnoje vienybėje su Apaštalų Sostu. Kauno (Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje) ir Vilniaus (Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčioje) veikia tradicinių lotyniškų mišių bendruomenės.

Šv. Mišias aukoja kun. Juozapas Minderis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. M. Puidoko nuotrauka.
Pontifikalinės šv. Mišios Licheno Dievo Motinos šventovėje, Lenkija.
Kristaus Karaliaus instituto-seminarijos (Gricigliano) pontifikalinės šv. Mišios, Florencija, Italija. Celebrantas kard. Raymondas Burke.
Padėkos tradicinės šv. Mišios „Summorum Pontificum“ dešimtmečio proga Paryžiaus Dievo Motinos katedroje.
Šv. Pranciškaus Salezo bažnyčia Sent Luise, Misūrio valstijoje, JAV.
Pontifikalinės šv. Mišios celebruojamos vyskupo Richardo Umberso („Opus Dei“ prelatūra) Brisbane, Australijoje.
Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos širdies bažnyčia (Bromptono oratorija) Londonas, šv. Filipo Neri kongregacijos bažnyčia.
Oxfordo oratorija Didžiojoje Britanijoje, Joseph Shaw nuotrauka