Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2017 08 29

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Pašventintas atgautasis pranciškonų (konventualų) vienuolynas

Nuotraukos autorė Teresa Worobiej

Rugpjūčio 27 d. vyko pranciškonų (OFMConv.) po daugelio metų kovos atgauto vienuolyno pašventinimo iškilmė. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Kaip rašoma pranciškonų išplatintame pranešime spaudai, į šią iškilmingą ir svarbią ordino šventę susirinko gausus būrys svečių ir tikinčiųjų: ordino generalinis ministras t. Marco Tasca, generalinis asistentas t. Jacekas Ciupinski, Gdansko provincijos provincijolas t. Janas Maciejowski, Rusijos kustodijos vyresnysis t. Nikolajus Dubininas, Štetino vyskupijos emeritas Marianas Blažejus Kruszylowiczius OFMConv., Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, Rygos arkivyskupo atstovas Algimantas Gudaitis, nuncijaus sekretorius mons. Matthew Amponsahas-Saamoa, taip pat įvairiose vietose tarnaujančių pranciškonų bendruomenių vyresnieji ir kiti broliai pranciškonai iš įvairių pasaulio kraštų, daugelis pašvęstojo gyvenimo atstovų, ambasadoriai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, kiti Lietuvos valdžios atstovai ir institucijų vadovai.

Nuotraukos autorė Teresa Worobiej

Mišių pradžioje Arkivyskupas Gintaras Grušas padėkojo Dievui už Jo gailestingumą, pabrėždamas: „Nors gyvenime pasitaiko įvairių negandų, bet Viešpats padeda tiems, kurie juo pasitiki. Šiandieną broliai pranciškonai sugrįžta į savo bendruomenės namus, kurie kadaise buvo neteisėtai nusavinti.“ Arkivyskupas linkėjo, kad Dievas visados laimintų brolių pranciškonų gyvenimą ir tarnystę. Po Mišių buvo šventinamas vienuolynas.

Šventės metu padėkos žodį tarė ordino generalinis ministras t. Marco Tasca, Gdansko provincijos provincijolas t. Janas Maciejowski, bažnyčios rektorius t. Marekas Adamas Dettlaffas. Broliai pranciškonai dėkojo žmonėms už visokeriopą pagalbą ir įdėtas pastangas sugrąžinant istorinį vienuolyną, taip pat visiems, kurie padeda broliams Lietuvoje vykdyti jų misiją. Buvo teikiami padėkos raštai.

Pagal pranciškonų (OFMConv.) informaciją

Nuotraukų autorė Teresa Worobiej

Nuotraukos autorė Teresa Worobiej
Nuotraukos autorė Teresa Worobiej
Nuotraukos autorė Teresa Worobiej
Nuotraukos autorė Teresa Worobiej
Nuotraukos autorė Teresa Worobiej
Nuotraukos autorė Teresa Worobiej
Nuotraukos autorė Teresa Worobiej