2017 09 25

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Konservatyvūs teologai kaltina popiežių skleidžiant erezijas

Po keleto anonsų tradicionalistinės pakraipos portalų twitterio paskyrose rugsėjo 23-iosios naktį buvo paviešintas žadėtasis „formalusis įspėjimas“ popiežiui Bergoglio. Šventajam Tėvui priekaištaujama dėl „klaidų“, esančių posinodiniame dokumente „Amoris laetitia“.

Netikėta tai, kaip rašo „Vatican insider“, jog dokumento, kuris, kaip teigia jį paskelbę asmenys, buvo įteiktas Pranciškui rugpjūčio 11 d., nepasirašo nė vienas kardinolas: nei emeritas Bolonijos arkivyskupas Carlo Caffarra (miręs rugsėjo 6 d.), kuris, tiesą sakant, niekada nenorėjo kalbėti apie „įspėjimą“ (correzione) popiežiui; nei kovingiausiai nusiteikęs amerikietis kardinolas Raymondas Leo Burke, kuris pirmasis pavartojo „įspėjimo“ terminą, išties neturintį rimtų istorinių kanonių pagrindų; nėra ir vyresnio amžiaus vokiečių kardinolo Walterio Brandmüllerio pavardės. Nesimato vyskupų parašų, esančių vienybėje su Roma, nei Astanos augziliaro Athanasiaus Schneiderio, žiniasklaidoje labiausiai matomo kritiko. Vienintelis vyskupo parašas – greta teologų, istorikų, žurnalistų ir tinklaraštinikų – Šv. Pijaus X brolijos vadovo Bernardo Fellay.

„Formalųjį įspėjimą“, pateiktą kaip „sūniškas įspėjimas“, pasirašo 62 asmenys (pirmieji pasirašė 40 asmenų, vėliau prisidėjo kiti), tuo pačiu metu paviešino JAV ultratradicionalistų portalas Rorate caeli, italų ir anglų kalba publikuojamas Sandro Magister tinklaraštis, susijęs su Nuova Bussola Quotidiana, kuriam vadovauja Riccardo Cascioli ir portalas Corrispondenza Romana, kurį kuruoja profesorius Roberto De Mattei (vienas iš pasirašiusiųjų).

Laiške teigiama, kad „žodžiais, veiksmais ir apsileidimais bei „Amoris laetitia“ ištraukomis Jūsų Šventenybė tiesiogiai ir netiesiogiai (kiek sąmoningai, nežinome ir nenorime spręsti) teigė šiuos klaidingus ir eretiškus teiginius, kuriuos skleidė Bažnyčioje tiek viešai atlikdamas savo pareigas, tiek privačiai“.

Po to išvardijami 7 tariamai klaidingi teiginiai, kuriuos pasirašiusieji asmenys supranta kaip klaidingus, remdamiesi dokumentu:

„1. Nuteisintas asmuo Dievo malonės padedamas neturi pakankamai jėgų įvykdyti objektyvius dieviško įstatymo įsakymus, tarsi kai kurių įsakymų būtų neįmanoma laikytis tam, kuris yra nuteistintas; arba tarsi Dievo malonė, nuteisindama individą, nesužadintų atsivertimo iš kiekvienos sunkios nuodėmės ar kad jos nepakaktų atsiversti iš kiekvienos sunkios nuodėmės.“

„2. Krikščionys, kurie yra gavę civilinę ištuoką iš savo sutuoktinio, su kuriuo buvo galiojančiai susituokę, ir yra sudarę civilinę santuoką su kitu asmeniu (kol sutuoktinis dar gyvas); kurie gyvena kaip „vyras ir žmona“ ir yra apsisprendę pasilikti šiame civiliniame statuse, aiškiai suvokdami, ką tai reiškia, nebūtinai daro mirtiną nuodėmę, gali priimti pašvenčiamąją malonę ir augti artimo meilėje.“

„3. Krikščionis gali visiškai pažinti dievišką įstatymą ir savanoriškai pasirinkti jį sulaužyti rimtame dalyke, tačiau šis veiksmas neįstums jo į mirtiną nuodėmę.“

„4. Žmogaus, paklusimas dieviškam įstatymui, gali būti nuodėmingas.“

„5. Sąžinė gali tikrai ir teisingai teisti, kad kartais lytiniai santykiai tarp asmenų, kurie yra sudarę civilinę santuoką, nors vienas ar abu būtų sakramentiškai susituokę su kitu asmeniu, yra moraliai geri, Dievo prašomi ar įsakyti.“

„6. Moraliniai principai ir moralinės tiesos, esančios Dieviškajame Apreiškime ir prigimtiniame įstatyme, neapima neigiamų draudimų, kurie absoliučiai draudžia tam tikros rūšies veiksmus, kurie dėl savo objekto visada yra neleistini.“

„7. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus nori, kad Bažnyčia atsisakytų savo amžinos disciplinos neleisti teikti Eucharistijos išsiskyrusiems ir antrą santuoką sudariusiems asmenims ir nesuteikti absoliucijos išsiskyrusiems ir antrą santuoką sudariusiems, kurie nerodo gailesčio dėl savo gyvenimo statuso ir tvirto pasiryžimo keistis.“

„Visi šie teiginiai, – apibendrina pasirašiusieji, – prieštarauja dieviškojo apreiškimo tiesoms, kurias katalikai privalo tikėti…“ Vardan sielų gėrio būtina, kad šie teiginiai būtų dar kartą Bažnyčios pasmerkti. Išvardindami šiuos septynis teiginius, pateikiame ne išbaigtą sąrašą erezijų ir klaidų, kurios išryškėja objektyviai skaitant „Amoris laetitia“. Apsiribojame teiginiais, kuriuos Jūsų Šventenybė, žodžiais, darbais ir apsileidimais išties teigėte ir skleidėte, sukeldamas didelį pavojų sieloms.“

Dokumentas ir pasirašiusiųjų pavardės pateikiamos septyniomis kalbomis: lotynų kalba pristatytos „erezijos“ kartu su papildoma medžiaga.

Vienas iš pasirašiusiųjų yra ne tik gerai žinomas, bet ir su Vatikanu tam tikra prasme labiausiai susijęs asmuo yra bankininkas Ettore Gotti Tedeschi, buvęs Religinių reikalų instituto (IOR), vadinamo Vatikano banku, direktorius, nušalintas 2012-aisiais. Greta Fellay pavardės yra kiti kunigai, mokslininkai, žurnalistai ir tinklaraštininkai, iš 20 skirtingų šalių, tiesiogiai susijusių su lefebristų, tradicinalistų pasauliu bei kraštutinės dešinės pažiūrų katalikų grupės, rašoma „Vatican insider“.

Parengė S. Žiugždaitė

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.