2017 09 26

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Paskelbti Benedikto XVI premijos laureatai, tarp jų – ir kompozitorius Arvo Pärtas

Priglaudęs delną prie širdies.
Kompozitorius Arvo Pärtas (2014 m.). EPA nuotrauka

Šiųmetė Josepho Ratzingerio-Benedikto XVI premija skiriama trims asmenims: liuteronų teologui Theodorui Dieteriui, katalikų teologui kun. Karlui Heinzui Menke ir estų kilmės kompozitoriui Arvo Pärtui.

Apie tai antradienio rytą Vatikane vykusios spaudos konferencijos metu pranešė Fondo vykdomosios tarybos vadovas t. Federico Lombardi SJ.

Apie šiųmetės premijos laureatus ir kitas Ratzingerio-Benedikto XVI fondo iniciatyvas taip pat kalbėjo Popiežiškosios kultūros tarybos primininkas kard. Gianfranco Ravasi, Madrido Francisco de Vitoria universiteto rektorius Manuelis Sada ir Kosta Rikos Katalikų universiteto rektorius Fernando F. Sánchezas Campos.

Tėvas Lombardi spaudos konferencijos dalyviams priminė, kad Vatikano Josepho Ratzinegrio-Benedikto XVI fondas buvo įsteigtas 2010 m. ir kad jo tikslas – remti popiežiaus emerito mokymo ir apskritai teologijos studijas. Fondo statutas numato kelias iniciatyvų rūšis: paramą mokslininkams, stipendijas doktorantams, susitikimų, konferencijų organizavimą ir publikacijų finansavimą. Atskira specifinės fondo veiklos sritis – kasmetės premijos ypač pasižymėjusiems Josepho Ratzingerio palikimo puoselėtojams.

Premijas skiria popiežius Pranciškus atsižvelgdamas į penkių asmenų komiteto siūlymus. Premijos komitetą šiuo metu sudaro trys kurijos kardinolai – Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas Angelo Amato, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas Kurtas Kochas ir Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas Gianfranco Ravasi bei neseniai paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas  arkivysk. Luisas Francisco Ladaria Ferreris, taip pat Regensburgo vyskupas Rudolfas Voderholzeris.

Komiteto siūlymu, šiemet, kitaip negu iki šiol, nuspręsta Ratzingerio premija apdovanoti ne du, bet tris asmenis. Šiųmetės premijos laureatais išrinkti vokietis liuteronų teologas Theodoras Dieteris, daug prisidėjęs prie 1999 m. katalikų ir liuteronų pasirašytos Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo doktrinos; vokietis katalikų teologas kun. Karlas-Heinzas Menke, Bonos universiteto teologijos profesorius, Tarptautinės  teologijos komisijos narys, ir estas krikščionis ortodoksas Arvo Pärtas, pasaulinio garso kompozitorius.

Pristatydamas šiųmetės premijos laureatus t. Lombardi SJ atkreipė dėmesį į ekumeninį aspektą – trys laimėtojai yra trijų konfesijų atstovai, taip pat į šių metų premijos naujovę, kad apdovanojami ne tik teologai, bet ir menininkas, religinės muzikos kūrėjas.

Premijų įteikimas numatytas lapkričio 18-ąją, rytojaus dieną po tarptautinio kongreso, skirto šv. Bonaventūrui, uždarymo. Fondo kartu su Popiežiškuoju Grigaliaus  universitetu rengiamame kongrese bus minima ir šv. Bonaventūrui skirta disertacija, paskelbta dabar leidžiamoje Josepho Ratzingerio Visų Darbų serijoje.

Antradienio rytą Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje taip pat buvo pristatytas Ratzinegrio fondo bendradarbiavimas su Madrido Francisco de Vitoria universitetu, užsimezgęs 2015 m. minint šv. Teresės Avilietės gimimo 500-ąsias metines. Bendradarbiavimo rezultatas – šiemet pirmą kartą teikiama Atviro proto premija. Ja bus apdovanoti keturi mokslininkai ir studentai, paskelbę darbus Bažnyčios ir kultūros, mokslo, filosofijos ir teologijos dialogo temomis. Konkursui buvo pristatyti 367 darbai, gauti iš 170 universitetų trisdešimtyje šalių. Apdovanojimus gaus keturių darbų autoriai – du iš JAV, vienas iš Argentinos ir vienas iš Vengrijos.

Antradienį taip pat pristatyta dar viena iniciatyva: Ratzingerio fondas kartu su Kosta Rikos katalikų universitetu lapkričio pabaigoje rengia tarptautinį kongresą, skirtą Benedikto XVI ir Pranciškaus, ypač pastarojo enciklikos „Laudato si“, mokymui apie žmogaus atsakomybę už kūriniją.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien