2017 10 04

Eglė Milinavičiūtė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Naujosios A. Toliato knygos sutiktuvės. Apie logiką, vaizduotę ir gerumo liūną

Kunigas Algirdas Toliatas.

„Ši knyga yra mūsų – ne mano. Be jūsų ji nebūtų gimusi. Tai yra mūsų vaikas“, – tokie kunigo Algirdo Toliato žodžiai nuskambėjo spalio 1-ąją Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje, kur jis pristatė savo ką tik pasirodžiusią antrąją knygą „Gerumo liūnas“. A. Toliatas nuoširdžiai džiaugėsi, kad ši knyga, liturginių C metų pamokslų ciklas, buvo tokia visų laukiama.

„Gerumo liūne“ plėtojamos pirmojoje kunigo išleistoje knygoje „Žmogaus ir Dievo metai“ gvildenamos temos. Interpretuodamas Šventojo Rašto fragmentus kunigas A. Toliatas nagrinėja psichologines, dvasines, moralines ir vertybių problemas. Knyga, pabrėžė A. Toliatas, nėra skirta vien tikinčiųjų bendruomenei – ji visiems: tikintiesiems, netikintiesiems ir ieškantiesiems.

Knygą pristatė pilotas ir stiuardesės

Knygos sutiktuvių renginyje prie Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios įėjimo mane pasitinka dailiai apsirengusios stiuardesės. Viena jų įteikia skrydžio bilietą „Gerumo liūnas“, o kita – lapelį, kuriame randu kunigo A. Toliato naujosios knygos ištrauką: „Pasitikėjimas – tai nuolatinis pusiausvyros ieškojimas, nuolatinis ėjimas lynu, nuolatinis tinkamo vėjo ieškojimas laikantis Dievui už rankos. Viskas kinta, sukasi, mūsų gyvenimo jūra audroja, vėjas keičiasi, ir jeigu prarasime budrumą, jei Dievo ranką paleisime, kartu nebespėsime. Vieną sekundę esi mokytojas, o kitą – jau mokinys. Ar pajėgi persiorientuoti? Ir nėra kuo puikuotis, nėra dėl ko aukštinti savęs, nes gyvenimas tau duoda viena arba kita, ir žmogus turi įstengti priimti. Dievas viską derina ir sudėlioja, tereikia Juo pasikliauti.“

Iškart po šv. Mišių prasideda A. Toliato knygos „Gerumo liūnas“ pristatymas – irgi teatrališkas ir neįprastas. Bažnyčioje, pilnoje žmonių, kalbą pradeda lėktuvo pilotu apsirengęs vyras. Jam akompanuoja stiuardesės. Pirmiausia pilotas išdėsto visas instrukcijas, kaip naudotis knyga ir kam ji yra skirta. Po tokios žaismingos įžangos, kurią palydi juokas ir plojimai, savo naująjį kūrinį pristato autorius.

„Kai atsirado mano knygos, toks įspūdis, dar labiau pradėjau stengtis. Tik nepersistengti. Nesinori per daug save įsprausti į rėmus – kad vėliau nebijotum skristi. Nes jei bijai skristi, bijai ir kristi. Tokios žaidimo taisyklės – reikia būti pasiruošusiam viskam.

Kalbant apie skrydžius – yra viena graži istorija. Apie Pirmąją Komuniją. Kartą per Pirmosios Komunijos pamokėlę vaikams buvo duota laisva tema – nupiešti ką tik nori. Vienintelė sąlyga – kad tema būtų susijusi su Biblija. Ir vienas berniukas nupiešė lėktuvą. Mokytoja jo paklausė: koks čia ryšys su Biblija? O aš sakau: kaip koks? Taigi čia Poncijus Pilotas.

Vaikams nėra neįmanomų dalykų. Atsimenu, prieš kelias savaites vienos mergaitės per krikštą užklausiau: kuo būsi? Ji man atsakė, kad balerina, kuri gamina maistą. Logika mus veda nuo taško A iki taško B. Tačiau vaizduotė veda visur. Todėl reikia turėti ir logikos, ir dieviškos vaizduotės, kuri vestų visur. Į gerumo liūną. Kartais mes turime tiek gerų dalykų, tik nežinome“, – kalbėjo kunigas A. Toliatas.

Pirmoji knyga tapo puikiu startu

Susirinkusiems Bažnyčioje žmonėms kunigas papasakojo, kad išleisti antrąją knygą planų nebuvo. Taip pat jis nesitikėjo, kad ir pirmoji knyga sulauks milžiniško dėmesio.

„Atsimenu, su leidyklos „Tyto alba“ vadove diskutavome, kiek leisti knygos egzempliorių – 2000 ar 3000? Sakau, galbūt leidžiame 3000. „Tyto alba“ vadovė man atsakė, kad bus labai gaila, jei tiek išleisime, o knygos nusistovės pakampėse. Tada priėjome kompromisą, kad leisime 2500 egzempliorių. O paskui nutiko taip, kad jas vis leido, nes nebeužteko“, – pirmosios knygos sėkme pasidžiaugė kunigas.

A. Toliatas pasakojo, kaip sekmadieniais skaitomas Dievo Žodis – tai per trejus liturginius – A, B, C – metus perskaitomos visos keturios Evangelijos. Pirmoji A. Toliato pamokslų knyga „Žmogaus ir Dievo metai“ prasideda nuo B metų: „Kadangi ji sulaukė tokio pasisekimo, nusprendžiau, kad reikia parašyti tęsinį ir kartu – trilogiją, kuri apimtų visas Evangelijas.“

Knygų pratarmių autoriais tapo ypatingos asmenybės

Įdomi ir abiejų kunigo A. Toliato knygų pratarmių atsiradimo istorija. „Prieš gimstant pirmajai knygai svarsčiau, kas galėtų parašyti pratarmę. Ir nutiko taip, kad tai padarė Leonidas Donskis. Paprašiau jo tik trumpos anotacijos, tekstuko. Nesitikėjau, kad jis parašys tokį stiprų ir gražų tekstą. Jis įteikė pačią nuostabiausią dovaną, kokią galėjo gauti mano pirmoji knyga“, – prisiminimais dalijosi kunigas.

LEONIDAS DONSKIS: Kunigo Algirdo Toliato pamokslai, man regis, yra XXI amžiaus kunigo kreipimasis į visus – tikinčiuosius, netikinčiuosius ir ieškančiuosius. Kai kurie jo žodžiai man atrodo tokie įtikinantys, kad pagaunu save galvojantį, jog turbūt pats mėginčiau savo ar draugo tikėjimą pažadinti panašiu kreipimusi ir jam artima tiesosakos forma.“

Antrosios knygos pratarmės autoriumi, kalbėjo A. Toliatas, tapo žurnalistas Rimvydas Valatka, dalyvavęs pirmosios knygos pristatyme „Litexpo“ parodų ir kongresų centre: „Žinote, nesu labai linkęs į kritiką, nes tuomet greitai galima ką nors nuvertinti. Ir Rimvydas Valatka tuomet buvo vienas tų „piktųjų“. Tačiau aš jame mačiau užsidegimą, jo žodžiuose buvo tiesos, tikrumo, todėl paprašiau R. Valatkos parašyti pratarmę antrajai knygai. Prisipažinsiu, buvo baisu. O kai parašė, tikrai nustebau. Iš tokio žmogaus gauti tokius žodžius – dovana. Tai buvo tarsi iš tikro gerumo liūno parašyti žodžiai. Šis žmogus man nušvito naujomis spalvomis“, – sakė A. Toliatas.

RIMVYDAS VALATKA: „Kunigas Algirdas – nelyg ugniagesys. Kiekvieną sekmadienį lipa ant aukšto. Kol mes voliojamės ant sofos. Baksnodami išmanųjį. Jis bando rasti mūsų elektros sistemų butelio kaklelį. Gali būti, kad būtent todėl žmonės jo pamokslų taip nerealiai ir klausosi. O gal kad sugeba plastiškai, nemoralizuodamas sujungti 2000 metų krikščionybės mintį bei įtampas ir aštrius modernybės kampus.“

Sutiktuvių pabaigoje knygos autorius atskleidė, kaip kilo mintis knygą pavadinti „Gerumo liūnu“: „Pati knyga yra tarsi įsitraukimas į gerumo liūną. Ir šis įsitraukimas yra toks smagus, kad tu pradedi smegti. Tau tai tampa palaiminančia akimirka, ir jei tokia yra Dievo valia, ar mes galime elgtis kitaip?“

Algirdo Toliato antrosios knygos „Gerumo liūnas“ sutiktuvių akimirka. Eglės Milinavičiūtės nuotr.
Algirdo Toliato antrosios knygos „Gerumo liūnas“ sutiktuvių akimirka. Eglės Milinavičiūtės nuotr.
Algirdo Toliato antrosios knygos „Gerumo liūnas“ sutiktuvių akimirka. Eglės Milinavičiūtės nuotr.