2017 10 07

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mirė prof. Kazys Almenas

Šeštadienį mirė Kazys Almenas – fizikas, rašytojas, aktyvus „santarietis“, VDU atkuriamojo Senato narys. Atsisveikinimas su velioniu vyks antradienį, spalio 10 d., 16 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Šv. Mišias aukos kun. Antanas Saulaitis SJ. Šeima prašo užuot nešus gėles paaukoti pal. kun. M. Sopočkos hospisui. K. Almenas amžinojo poilsio atguls Gegrėnų kaimelio kapinėse, Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje, Plungės rajone

Jis gimė 1935 m. Lietuvoje, 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietija, 1949 m. persikėlė į JAV. 1957 m. baigė Nebraskos universitetą, 1968 m. Varšuvoje apgynė daktaro disertaciją. Nuo 1969 m. – Merilendo universiteto profesorius. Po Nepriklausomybės atkūrimo grįžo į Lietuva.

Išeivijos visuomeninės politinės „Santaros-Šviesos“ federacijos narys, vienas iš Valdovų rūmų paramos fondo steigėjų, nuotykinių romanų apie Lietuvos praeitį „Skomanto“ serijos organizatorius ir vienas autorių. Įkūrė leidyklą „Literrae universitatis“, dirbo Energetikos institute, Vytauto Didžiojo universitete organizavo vadovėlių aukštosioms mokyklos vertimą ir leidybą. 2008 – 2010 m. ėjo Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos nario pareigas.

K. Almenas – vienas pirmųjų išeivijos mokslininkų, prisidėjusių prie Ignalinos AE saugaus darbo užtikrinimo. Jo iniciatyva 1992 metais buvo įkurta Ignalinos saugos analizės grupė, kurios pagrindinis uždavinys buvo suburti Lietuvos mokslininkus, galinčius vykdyti Ignalinos AE saugos vertinimus ir analizes. K. Almeno dėka šios grupės mokslininkai turėjo galimybę stažuotis JAV, Švedijos, Japonijos, Vokietijos, TATENA ir kituose tarptautiniuose branduolinių tyrimų centruose. Jo veikla užtikrinant Ignalinos AE saugumą 2005 m. buvo įvertinta Lietuvos mokslo premija.

K. Almenas kaip rašytojas diasporos kontekste priskiriamas „tyliųjų kartai“, o lietuvių literatūrologų vadinamas „perskeltos literatūros“ atstovu. K. Almeno kūriniuose vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybė, jaunų žmonių tarpusavio santykiai. Parašė istorinių, detektyvinių romanų, daug keliavo ir rašė kelioniu apybraižas, diskutavo aktualiais visuomenei klausimais.

Paskutinis interviu su velioniu K. Almenu.

K. Almenas atsako į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos klausimyną