2017 10 22

Kun. Bernardas Verbickas OP

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Vaizdo homilija. Didžioji privilegija

Jace Grandinetti / Unsplash nuotrauka

„Kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“: drąsūs ir nauji Jėzaus žodžiai. Senovės teisė pripažino visišką autoritetą ir valdžią valstybei – įskaitant ir religiją. Valstybė ir religija buvo viena, ir jos abi priklausė ciesoriui.

Jėzus laužo šią pagonišką vienybę: religija nėra valstybė, ir paklusnumas valstybei netapatintinas su žmogaus paklusnumu Dievui.

Ar tikrai žmogus turi tik du kelius: arba visiškai atsisakyti savo nuostatų ir tapti kolaborantu, arba tapti maištininku, ir iš esmės kovoti už dar vieną, eilinę žemišką valdžią?

Evangelijos ištrauką komentuoja dominikonas Bernardas Verbickas OP, tarnaujantis Vilniaus šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje.