2017 11 02

Vigailė Karpavičiūtė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Vaikų darželio vadovė Ingrida Jasionienė: „Vaikai – kaip gėlės, reikia netrukdyti jiems augti“

Lopšelio-darželio „Šarkelė“ nuotr.

Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ direktorė, pedagogė, inovatorė, kūrėja Ingrida Jasionienė keičia požiūrį į vaikų ugdymą.

Prieš 21 metus, 1996 m. pradėjusi mokytis tarptautiniame novatoriškame vaikų ugdymo projekte „Step by step“ ir po devynerių metų gavusi tarptautinį sertifikatą, pedagogė palaipsniui pritaikė šios metodikos principus savo darbo vietoje ir sukūrė visiškai naują požiūrį į vaikų ugdymą. Lietuvoje projektas vadinamas „Gera pradžia“, ir tai yra į vaiką bei į šeimą orientuoto ugdymo metodika. Savo geraja patirtimi I. Jasionienė dalinasi su Kauno regiono ir Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis.

2010 m. tapusi darželio direktore, Ingrida ėmėsi aktyviai diegti metodikos „Gera pradžia“ principus – buvo sudarytos sąlygos vaikams augti ir tobulėti „čia ir dabar“, sukurtos erdvės, kuriose vaikai žaisdami ir leisdami laiką kuria savo charakterį – tas savybes, kurios vėliau jiems padės gyventi greitai besikeičiančiame XXI amžiuje. Darželyje vaikams parenkami tokie ugdymo metodai, kurie sudaro sąlygas jaustis saugiai, skatinamas jų kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir gebėjimas spręsti užduotis, taip pat  vaikai skatinami bendrauti ir draugauti vieni su kitais.

Įdomu ir pagirtina tai, kad šiame darželyje į kiekvieną vaiką žvelgiama kaip į unikalią asmenybę. Kaip teigia direktorė, kiekvienas vaikas yra individualus, kitoks, kiekvienas išskirtinis su savo individualiomis savybėmis, pomėgiais, gabumais, kuriems atsiskleisti tereikia sukurti tinkamą aplinką ir joje kiekvienas ras sau norimą vietą ir būdą tobulėti. Auklėtoja, anot direktorės, yra draugė ir patarėja, padedanti vaikui džiaugsmingai augti ir tobulėti. 

„Vaikas – kaip gėlė. Ji auga pati, tereikia ją laiku palaistyti, suteikti šviesos, prižiūrėti, ir ji augs savo tempu, per prievartą jos neištempsi, nepakeisi žiedų ar lapų spalvos. Taip ir su vaiku. Viskas turi vykti savo laiku, tereikia pamatyti, į kur vaikas linksta, kuo domisi, ir sukurti jam funkcionalią aplinką,“- savo požiūrį dėsto I. Jasionienė.

„Šarkelės“ kūrėja ir direktorė Ingrida Jasionienė/Lopšelio-darželio „Šarkelė“ nuotr.

Įstaigos kolektyvas vertina šeimos svarbą vaiko ugdyme, todėl aktyviai įtraukiama šeima. Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos kultūrą, ugdymo tradicijas, siekiama vaiko ugdymosi darnos – kad tuo metu, kai jis būna darželyje, jo ugdymas tęstųsi ir pasipildytų tomis vertybėmis, kurias jam diegia tėvai.

Ingrida savo darbą vadina pašaukimu, kurį pajuto dar vaikystėje. Nors pati nelankė darželio, nuo mažų dienų buvo „auklėtoja“. Pirmasis jos auklėtinis buvo šuniukas. Jam buvo padarytas suolas, kuprinė, sąsiuvinukai ir visi kiti mokyklai reikalingi priedai. Su skambučiu prasidėdavo pamokėlė, su juo ir pasibaigdavo. Vėliau Ingridos mokiniais tapo kiemo vaikai. Tėveliai noriai juos jai patikėdavo. Visos pamokos vykdavo žaidimo forma. Direktorė pamena, kaip lankė priešmokyklinę grupę ir auklėtoja taisydavo jos piešinius, nes, atseit, ji nupiešusi ne taip. Ji nesutinka su tokiu požiūriu ir mano, kad tokios taisyklės, kaip piešti vieną ar kitą daiktą varžo vaiko kūrybiškumą. Todėl dabar savo darbe vaikams leidžia laisvai veržtis fantazijai, to moko ir savo auklėtojas.

Savo mokytoja ir naujo požiūrio į vaikus įkvėpėja Ingrida Jasionienė vadina kito Kauno lopšelio-darželio direktorę Audronę Trumpickienę. Būtent šis žmogus paskatino domėtis ir studijuoti naują metodiką „Gera pradžia“.

Lopšelio-darželio „Šarkelė“ nuotr.

Nuo pat darbo pradžios darželyje „Šarkelė“, direktorė kuria estetinę, funkcionalią, ugdomąją aplinką. Vaikų ugdymui išnaudotos ne tik grupių, bet ir bendros darželio erdvės. Šiuolaikinės kartos vaikams reikalinga kuo daugiau erdvės, mano vadovė, todėl ji ir bando jiems tai sukurti. Darželio grupės įrengtos, suteikiant galimybę kiekvienam vaikui judėti laisvai ir rinktis norimą veiklą: čia yra dailės, statybinių žaidimų, valgio gaminimo, kalbos, matematikos ir konstravimo, smėlio ir vandens žaidimų centrai. Juose daug pažinimo ir žaidimo priemonių. Dailės centre vaikai skatinami ugdyti išradingumą, išbandyti kūrybinius gebėjimus, patirti darbo su naujomis medžiagomis ir lytėjimo potyrių džiugesį. Statybinių žaidimų centre pilna įvairių dydžių ir formų kaladėlių, kad vaikai galėtų statyti įsivaizduojamus ar ką nors primenančius statinius. Valgio gaminimas suteikia galimybę įgyti mokslo žinių, paragauti naujų patiekalų, suvalgyti tai, ką patys pasigamino, suvokti kai kuriuos matematikos principus, kaip matavimus. Kalbos centre yra sukaupta knygų ir kitų rašymui bei skaitymui skirtų medžiagų. Vaikai gali sklaidyti knygas, skaityti vieni kitiems, klausytis, kaip skaito auklėtoja, ar patiems vaikams kurti knygas, pasakas. Matematikos ir konstravimo veiklos centras su dėlionėmis, kurias vaikai gali išardyti ir sudėti, kaladėlėmis ir kitais dėliojančiais žaislais. Šiame centre yra žaidimų, padedančių vaikams derinti, skaičiuoti, skirstyti kategorijomis, ugdomi protiniai gebėjimai, lavinami pirštai, riešo raumenis, padeda suderinti akies ir rankos veikimą. Smėlio ir vandens žaidimai yra puikus būdas vaikams lavėti. Tirdamas smėlį vaikas kuria, mąsto, lavina pirštų ir riešo judesius. Net koridorius direktorė pavertė gatvėmis, kuriose vaikai gali mokytis saugiai pereiti gatvę. O sporto kampelis kūrybiškai pavadintas „Sporto aikštė“.

Vaikams priimtiną estetišką aplinką I. Jasionienė kuria ne tik darželio viduje, bet ir jo kieme: čia pasodino pušeles. Planuojama sodinti ąžuolus – kaip ilgaamžiškumo ir stiprumo simbolį. 

„Man asmeniškai darbas nėra tik darbas, tai mano gyvenimo prasmė. Pirmi šeši vaiko gyvenimo metai, mano giliu įsitikinimu, tai pagrindas žmogaus asmenybei – koks jis  bus suaugęs: pasitikintis savimi, kūrybingas, laisvas, bet gerbiantis taisykles. Tą siekiu sukurti savo įstaigoje, kad kiekvienas vaikas galėtų pasiimti tai, ko jam reikia,“- sako direktorė I. Jasionienė.

Vadovė ne tik pati dirba „atsiraitojusi rankoves“, bet ir įkvepia savo bendradarbes. Štai keletas gražių įkvepiančių jos kolegių žodžių:

„Kupina entuziazmo, veikli, organizuota, greitai priima naujoves, jas įgyvendina, suburia vieningą kolektyvą, greitai bandanti spręsti problemas per žmogiškumo prizmę, lengvai komunikuojanti su tėvais ir pedagogais.“  (ugdytinės mama ir įstaigos tarybos narė Jūratė Gadliauskienė)

„Atėjus direktorei į mūsų įstaigą, atsivėrė didesnės galimybės kūrybai. Jaučiu jos skatinimą tobulėti, jaučiuosi laisva ir kūrybiška, suteikia darbui „sparnus.“ (vyr.auklėtoja Vilma Sobolienė)

„Direktorė yra tolerantiška, draugiška, palaikanti, puikiai vadovaujanti, kiekvieną užjaučianti.“ (auklėtoja metodininkė, ilgametė darbuotoja Virginija Rybašauskienė)

Lopšelio-darželio „Šarkelė“ nuotr.

„Ji siekia sukurti kiekvienam priimtiną atmosferą darbui ir bendravimui, atsižvelgia į kiekvieno poreikius, stengiasi surasti kompromisus kiekvienoje situacijoje, siekia sudaryti galimybes kiekvienam parodyti savo stipriąsias puses. Kuria darželio aplinką, kad kiekvienas pasijaustų kaip namuose.“ (socialinė pedagogė D. Kovalenkinienė)

Kauno vaikų darželis „Šarkelė“ yra Šilainių mikrorajone ir veikia nuo 1989 metų. 1993 m. jis buvo reorganizuotas į specializuotos paskirties ankstyvosios prevencijos sveikatingumo kryptį turinčią įstaigą, kuri iki šiol vykdo sveikatingumo programą. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. buvo įkurtos dvi lopšelio grupės, todėl įstaiga reorganizuota į lopšelį – darželį. Darželyje  yra 12 grupių, kurias lanko 244 ugdytiniai. Lopšelyje – darželyje sudaromos galimybės ugdytis ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Įstaigoje dirba 20 auklėtojų, muzikos ir neformalaus ugdymo pedagogai, suburta specialistų komanda: logopedai, spec. pedagogai, psichologas, socialinis pedagogas. Ilgiausiai įstaigoje – net 27 metus dirba auklėtoja metodininkė Regina Džiaugytė.

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.