2017 11 05

Kun. Arūnas Peškaitis, OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Įveikti puikybės demoną

Unsplash nuotr.

Evangelija mums pristato Jėzų, mylintį, mums atsidavusį ir gailestingą. Tačiau kartais piktą bei susierzinusį, kritikuojantį blogybes. Iš esmės Jėzų labiausiai piktina du dalykai: veikdmainystė, kuria jis vis kaltino fariziejus ir Rašto aiškintojus, bei mėginimas užimti Dievo vietą, užimti jo teritoriją – kaip tai nutinka Šventykloje, iš kurios jis ryžtingai išvaiko prekiautojus.

Šiandien Jėzus ragina: nė vieno nevadinkite nei Mokytoju, nei Tėvu, nes visi esate broliai. Tad ar Jėzus paneigia žmogiškąją tėvystę?

Sekmadienio Evangelijos ištrauką komentuoja pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis, Vilniaus Bernardinų parapijos vikaras.