2017 11 26

Antanas Saulaitis SJ

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Kaip pasireiškia Kristaus vadovavimas

Alessandro Valensano / Unsplash.com

Kristaus Karaliaus (Visatos valdovo) šventę 1925 m. įsteigė popiežius Pijus XI. Kodėl taip neseniai?

Viena iš priežasčių buvo Pirmojo pasaulinio karo tragedija, sukrėtusi visą pasaulį, visą Vakarų kultūrą. Žmonės klausė savęs, kur yra Dievas, kai milijonas jaunų vyrų žuvo kovodami už 300 metrų valstybinės sienos. Didžiulis absurdas.

Jėzus Kristus nėra imperatorius ar valdovas, kokius mes pažįstame. Jis kviečia ir mus prisidėti prie jo karaliavimo, ar netgi galėtume sakyti, vadybos. Kaip? Apie tai šiandienos Evangelijos skaitinys.

Sekmadienio Evangeliją komentuoja kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis SJ.