Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2017 12 21

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

VDU atidarytas akad. Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras

Tomo Razmaus nuotrauka

Gruodžio 18 d. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) buvo atidarytas akad. Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras, kuriame ypatingas dėmesys bus skiriamas žmogaus ir pilietinių teisių problematikai, Rytų Centrinės Europos valstybių politikos studijoms ir tyrimams.

Iškilmingo atidarymo proga centre buvo surengta diskusija, kurioje dalyvavo JAV, D. Britanijos, Rusijos, Lietuvos ir kitų šalių nevyriausybinių organizacijų, universitetų atstovai, analitikai, intelektualai.

VDU A. Sacharovo centro (angl. Andrei Sakharov Research Centre for Democratic Development at Vytautas Magnus University) atidarymo metu LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pabrėžė, jog naujasis padalinys, pavadintas žinomo disidento, vieno drąsiausių sovietų režimo kritikų vardu, yra didelė garbė ir dar didesnis įpareigojimas. „Tai vardas, kuris simbolizuoja kovą už žmogaus teises sunkiais laikais, vietose, kur tai sunku daryti. Didžiuojuosi, kad šis centras dirvą plėtos Kaune, VDU, su kuriuo mus sieja labai graži draugystė ir bendradarbiavimas. Neabejoju, kad rasime puikių planų ateičiai“, – sakė ministras.

Tatjana Jankelevič, akademiko A. Sacharovo dukra. Asmeninio archyvo nuotrauka

Atidarymo renginyje taip pat dalyvavo A. Sacharovo dukra, Harvardo universiteto K. W. Davis Rusijos ir Eurazijos studijų centro direktorė Tatjana Jankelevič (JAV). Centro pristatymo ir diskusijos metu viešnia išreiškė įsitikinimą, jog naujasis padalinys bus ilgalaikė duoklė jos tėvo atminimui, pagerbianti jo idėją, jog tarptautinis saugumas ir taika yra neįmanomi be pagarbos žmogaus teisėms.

„Dar 1974-aisiais A. Sacharovas rašė: „Žmonijai gresia teisės ir teisingumo idealų suirimas, augantis nusikalstamumas ir tarptautinė tragedija dėl nacionalistinio bei politinio terorizmo“. Bijau, kad šiandien šie žodžiai ir vėl aktualūs. Sąsajos tarp valstybės institucijų atsakomybės ir tarptautinio elgesio, mokslo ir technologijų, gyvenimo su branduoliniais ginklais ir tarptautinio terorizmo – visos šios A. Sacharovo idėjos yra tokios pat gyvos ir aktualios, kaip ir jo gyvenimo metais“, – A. Sacharovo palikimą aptarė T. Jankelevič.

Harvardo universiteto mokslininkė renginio metu vykusioje diskusijoje priminė ir galimus šių globalių problemų sprendimus, kuriuos numatė A. Sacharovas. Dar prieš ketvirtį amžiaus jis parengė Konstitucijos projektą, kuriame pasaulio problemas siūloma spręsti atsiremiant į nacionalinį altruizmą – idėją, jog žmonijos išgyvenimas Konstitucijoje turi būti iškeltas aukščiau už valstybės interesus.

Tomo Razmaus nuotrauka

„Tautos tikslu jis įvardijo laimingą, prasmingą gyvenimą, materialinę ir dvasinę laisvę, saugumą visiems pasaulio piliečiams, Žemės gyventojams, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, lyties, amžiaus ar socialinės padėties. Nacionalinio altruizmo idėja nėra svetima Rusijos disidentų tradicijoje – galima paminėti Piotrą Čadajevą, Vosylių Sezemaną, Jurijų Lotmaną. Manau, kad šiame centre bus galima įgyvendinti A. Sacharovo deklaruotus siekius“, – kalbėjo T. Jankelevič.

Tomo Razmaus nuotrauka

VDU rektorius prof. Juozas Augutis atkreipė dėmesį į simbolinę centro atidarymo vietą – universitetą, kurio istorija yra glaudžiai susijusi su šalies valstybingumu, demokratijos ir laisvės idėjomis. „VDU yra laisvės universitetas – jis buvo įkurtas, kai Lietuva tapo laisva, jis buvo uždarytas, kai Lietuva buvo okupuota, ir buvo atkurtas, kai šalis atgavo laisvę. Todėl žmogaus teisės, demokratija šiame universitete nagrinėjamos kasdien, joms skiriama labai daug dėmesio. Tikiu, kad ši VDU laisvės ir demokratijos dvasia bus geras pagrindas sėkmingai centro veiklai“, – svečiams  istorines paraleles priminė rektorius.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Nobelio premijos laureato vardu pavadinto centro atidaryme dalyvavo Tatjana Jankelevič (JAV), Tarptautinės politikos instituto „Chatham House“ politologė ir analitikė Lilija Ševcova (Didž. Britanija), Maskvos pilietinio ugdymo mokyklos įkūrėjai Lena Nemirovskaja ir Jurijus Senokosovas (Rusija), diplomatijos instituto „The Institute for Statecraft“ vadovas Chris Donnelly (Didž. Britanija), „Laisvojo Europos radijo“ analitikas Brian Whitmore (Čekija), tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Freedom House“ vadovas Lietuvoje Vytis Jurkonis, Vilniaus politikos analizės instituto Europos saugumo programos direktorius Simas Čelutka, VDU atstovai. Po centro atidarymo VDU Mokslo ir studijų daugiafunkciame centre (V. Putvinskio g. 23) vyko diskusija Andrejaus Sacharovo idealai post-tiesos pasaulyje: misija (ne)įmanoma?“ (angl. „Andrey Sakharov’s ideals in the Post-Truth World: Mission (Im)Possible?“).

Vaizdo reportažas iš renginio: