2018 01 10

Aistė Rakauskaitė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Mokėti mokytis: kaip?

pexels.com nuotrauka

Suskamba skambutis. Pagaliau. Mokiniai pašoka iš suolų, meta kuprinę ant dešinio peties ir spraudžiasi pro siaurutes kabineto duris lauk. Pagaliau. Baigėsi pamokos.

Nekantrauji grįžti namo ir kristi ant sofos priešais televizorių – juk būtent trečią valandą prasideda tavo mėgstamiausias filmukas. Po filmukų – dar meksikietiškas serialas. Dvi serijos…

Arba skubi į muzikos mokyklą. Sukremti mamos įdėtą bandelę ir po muzikos – dar į dailės būrelį. Po būrelių šturmo – reikia autobuso pusvalandį luktelėti…

Grįžta mama. Vakarienė. Po vakarienės – dar truputį internetus reikia panaršyti, pažiūrėti, kas įsikėlė naujų nuotraukų iš atostogų. Oi, jau aštuonios vakaro. Kas ten namų darbams užduota? Matkė, anglų, lietuvių nemažai užduočių… Oi, dar geografijos kontrolinis ryt… Jau šviesą gesinti reikia? Jau laikas miegoti? Bet, mama, aš dar neparuošiau namų darbų!

Kažkur girdėti scenarijai? Tikrai girdėti. Galbūt jūsų mėgstamiausią filmuką rodė truputį anksčiau, o vietoje meksikietiško serialo rinkdavotės turkišką, tačiau su darbų atidėliojimu susidūrėme kiekvienas. Paskutinę akimirką atlikdami namų darbus ir mokyklą baigėme, tačiau taip ir neišmokome bene svarbiausio dalyko – mokytis.

Apie prastus moksleivių mokymosi įgūdžius liudija ne tik asmeninė patirtis, bet ir atliekami tyrimai. Prasti mokymosi įgūdžiai, įgyti mokykloje, niekur nedingsta – universitetų studentai taip pat taiko neveiksmingus būdus. 2009–2010 mokslo metais buvo atliktas skirtingų universitetų studentų mokymosi tyrimas. Tyrimo rezultatai parodė, jog tyrimo dalyviai – studentai – neturi tinkamų mokymosi įgūdžių ir požiūrio į studijas. Pastebėta, kad studentai nemoka planuoti laiko, nepakankamai susitelkia ties studijomis, neturi tinkamų skaitymo įgūdžių, naudoja neefektyvias testų rašymo technikas ir neinformuoja dėstytojų apie sunkumus, iškylančius studijų procese, bei neprašo dėstytojų pagalbos. Šiuo tyrimu įrodytas aiškus ryšys tarp mokymosi įgūdžių ir egzaminų rezultatų – kuo prastesni studento mokymosi įgūdžiai, kuo prastesnis požiūris į studijas, tuo prastesni studento egzaminų rezultatai (Mendezabal, 2013).

Akivaizdu: tinkamų mokymosi įgūdžių reikia mokytis dar mokykloje. Reikia išmokti mokytis. Tačiau kaip? Kaip nugalėti pagundą atlikti namų darbus tik pažiūrėjus visus filmukus bei ruoštis kontroliniam darbui paskutinę dieną?

Veiksmingas mokymasis – vis dažniau aptariamas gebėjimas. Jį apibrėžia net keli įpročiai – tai tinkamas planavimas, tikslų išsikėlimas, susidaryto tvarkaraščio laikymasis, geresnio įsiminimo technikų taikymas: mnemonika, kortelės, schemos (APA, 2015).

Pastebėjęs tinkamų mokymosi įgūdžių trūkumą, Ispanijos fondas „Pineda“ sukūrė metodą, subalansuotą mokyklinio amžiaus mergaitėms – programą „Intelligo“. Šios programos kūrėjai pabrėžia efektyvaus mokymosi svarbą ne tik prieš svarbius kontrolinius darbus, tačiau kiekvieną dieną. Anot jų, efektyviai mokytis – tai ne tik greitai atlikti namų darbus (kaip daugelis iš mūsų įsivaizduoja), tai – kasdien pakartoti pamokose išmoktą naują dalyką. „Intelligo“ programos metu mergaitės du kartus per savaitę susitinka po pamokų ir, padedamos mentorių, ne tik paruošia užduotus namų darbus, bet ir mokosi skirtingų kompetencijų, ypač svarbių norint efektyviai mokytis kiekvieną dieną: gebėjimo organizuoti, valdyti jausmus ir stresą, matematinių ir komunikacinių gebėjimų, socialinių ir tarpasmeninių įgūdžių bei sąmoningumo. Pritaikant žaidimus, edukacinius filmus ar virtualias programas, mergaitės išmoksta planuotis mokymą, susipažįsta su skirtingais mokymosi būdais (schemų sudarymu, minčių žemėlapiais ir pan.), išmoksta mokytis pagal skirtingus intelektų tipus bei įgyja asmeninio ir komandinio darbo įvertinimo gebėjimą. Šios programos nauda įrodyta ir tyrimais – net 90 procentų moksleivių, turėjusių vidutinius mokymosi rezultatus, po programos juos pagerino.

Programa „Intelligo“ jau taikoma ir Lietuvoje. VšĮ „Visuomenės kultūrinio ugdymo centras“ 2018 m. sausio–gegužės mėn. kviečia 6–7 klasių mergaites jungtis prie programos „Intelligo“ ir išmokti veiksmingai mokytis kiekvieną dieną. Užsiėmimai organizuojami jaunimo klube „Uola“ Vilniuje bei jaunimo klube „Slėnis“ Kaune. Nuo kitų mokslo metų planuojama rinkti 4–5, 6–7 ir 8–9 klasių grupes.

Daugiau informacijos ir galimybę užsiregistruoti į programą „Intelligo“ galite rasti paspaudę šią nuorodą:http://www.vilneles.lt/images/dokumentai/intelligo%20lankstinukas.pdf

Dalis „Intelligo“ projekto finansuojama pagal Europos Sąjungos programą.

Šaltiniai:

Mendezabal, M. J. N. (2013). Study Habits and Attitudes: The Road to Academic Success. Open Science Repository Education

American Psychological Association (2015). APA Dictionary of Psychology, Second Edition. APA: Washington, DC