2018 01 28

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

IV EILINIS SEKMADIENIS Mk 1, 21–28 „Jis mokė kaip turintis galią“

  Kafarnaume, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. 
    Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“
    Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.
    Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

Įst 18, 15–20: Pažadinsiu pranašą ir į jo lūpas įdėsiu savo žodžius

Ps 95, 1–2. 6–7. 8–9. P.: O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

1 Kor 7, 32–35: Nesusituokę rūpinasi Viešpaties reikalais


Sekmadienio Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Jurgis Czarniawski, CSJ