2018 02 04

Kun. Arūnas Peškaitis, OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Pamilti iš naujo

Šios dienos Evangelijos ištrauka, pasakojanti apie Petro uošvės pagydymą, skelbia keletą „gerųjų naujienų“.

Pirmoji yra ta, kad Jėzus nereikalauja atsisakyti giminių, tėvų ar net uošvių. Jis reikalauja – kitaip gyventi, palikti senąjį gyvenimo būdą, tada vėl grįžti pas savuosius ir pamilti juos iš naujo. Jis ragina praplėsti giminystės ratą.

Antra žinia yra ta, kad Jėzus gydo, išvarinėja demonus daugybei – Jis veikia nenuilstamai. Jo veiklos pagrindas yra Šventoji Dvasia. Ta pati, kuri ir šiandien aktyviai veikia Bažnyčioje ir už jos ribų.

Dar girdime žinią, raginančią suderinti kontempliaciją ir aktyvų gyvenimą. Matome, kad Jėzus mėgina trauktis nuo minios maldai. Tačiau vėl palieka savo artumą su Tėvu, kad tarnautų žmonėms. Nėra vieno recepto, kas yra svarbiau. Greičiau turėtume sakyti, kad visas mūsų gyvenimas turėtų tapti malda.

Tad neužsidarykime savo susikurtame dvasingume, o sekime tuo, ko mus moko Evangelija.

Homilijos autorius – pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis.