2018 02 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lietuva – Nekaltosios Marijos Širdy

Teresos Worobiej nuotrauka

Praėjusį sekmadienį, vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, švenčiat iškilmingas šv. Mišias, Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Teresos Worobiej nuotrauka

Po homilijos vyskupai kartu su visais tikinčiaisiais drauge iškilmingai sukalbėjo Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą, kurios išrašytas tekstas simboliškai buvo padėtas ant altoriaus, po Trakų Dievo Motinos paveikslu.

Teresos Worobiej nuotrauka

Paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai tradicija prasidėjo dar 1917 m. Po vieno Marijos apsireiškimo Fatimos piemenėliams, regėtojai sakė, jog pasiaukojimas Nekaltajai Širdžiai išgelbės sielas ir atneš pasauliui taiką. Jie taip pat perdavė Dievo prašymą paaukoti Nekaltajai Širdžiai Rusiją. Tą padarė Popiežius Pijus XII 1952 metais, paskelbęs Apaštališkąjį paraginimą Sacro Vergente.

Teresos Worobiej nuotrauka

Nekaltajai Marijos širdžiai ne kartą buvo paaukotas ir visas pasaulis. 1942 m. spalio 31 d. tą padarė popiežius Pijus XII, 1964 m. lapkričio 21 d. – popiežius Paulius VI, 1982 m. gegužės 13 d. – Jonas Paulius II. Šis popiežius pasaulio paaukojimo aktą, kartu su visais pasaulio vyskupais pakartojo 1984 m. kovo 25 d. Na, o popiežius Pranciškus pasaulį dar kartą paaukojo Marijos Nekaltajai Širdžiai 2013 m. spalio 13 d.

Teresos Worobiej nuotrauka

Nekaltajai Marijos Širdžiai yra paaukotos ir kelios šalys. Pavyzdžiui, tokį pasiaukojimo aktą padarė Ekvadoro, Portugalijos, Kanados, Lenkijos, Anglijos ir Veslo, Italijos Libano, Rusijos, Škotijos, Afganistano ir kt. šalys.

Teresos Worobiej nuotrauka

Lietuva pirmą kartą Marijai buvo paaukota 1991 m. Šiluvoje. Vyskupai primena, Lietuvos paaukojimu Nekaltajai Marijos Širdžiai mes išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus sakydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27); atnaujiname tikėjimą, puoselėtą mūsų tėvų ir protėvių, kurio dėka Lietuva tapo žinoma kaip Marijos žemė, o prieš 300 metų Trakų Dievo Motinos atvaizdas karūnuotas popiežiaus pašventintomis karūnomis; artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų, Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka ją turime.