2018 02 18

Kun. Saulius Bužauskas

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Pažinti, palikti ir pasirinkti Dievą

Evangelijoje šiandien minima dykuma. Tai – išbandymų vieta. Gerai žinome, kad čia stinga vandens ir maisto, trūksta patogumų ir elementaraus saugumo.

Jėzus išgyveno dykumą – tuos pačius išbandymus, kokie tenka ir mums. Tačiau Jis patyrė ir Dievo globą, nes pats jos niekada neišsigynė.

Išbandymai ir mus patikrina, užgrūdina ir primena būtinybę išsaugoti ištikimybę Dievui. Tik pažinę visa, kas atskiria mus nuo Dievo, galime ryžtingai tai palikti ir pasirinkti Dievą, kaip asmenį, kuris mūsų gyvenimui suteikia prasmę.

Homilijos autorius – kunigas Saulius Bužauskas, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.