2018 03 11

Kun. Algimantas Gudaitis SJ

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. „Visa, ką man davei, Viešpatie, noriu tau sugrąžinti“

Kiekvienas mūsų gavėnios sekmadienis – tarsi stotelė, kurioje išgirstame vis naują Kristaus žinią. Šiandien girdimas žodis – „Laetare”, džiaukis, džiaukis Jeruzale!

Kuo mes galime džiaugtis?

Pirmiausia – didžiausia Dievo dovana, duota mums iš meilės – pats Tėvo Sūnus. Šiandien švenčiame ir Lietuvos laisvę – dar vieną Dievo dovaną mūsų kraštui.

Koks galėtų būti mūsų atliepas šios tikrovės akivaizdoje? Dievas kviečia „būti šviesoje“, išeiti iš tamsos… Tad noris ir mums Dievui mainais kažką dovanoti.

Šv. Ignacas taip meldėsi: „Viešpatie, visa ką man davei, noriu tau sugrąžinti, nes tavo rankose visos tos dovanos tampa brangesnės.“

Kokias dovanas esu gavęs aš asmeniškai? Kokia jų paskirtis Dievo plane? Kam skirta mano laisvė, vaizduotė, jausmai, protas?

Sekmadienio Evangeliją komentuoja jėzuitas kun. Algimantas Gudaitis SJ, Šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius, Jėzuitų gimnazijos kapelionas.