2018 03 19

Arvydas Bružas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Maltiečių savanorė: Onutė tik tyliai prašydavo neišeiti, dar paskaityti jai eiles

Evgenios Levin nuotrauka

„Pas mano prižiūrimą 90–metę Onutę (vardas pakeistas) žiemą būdavo labai šalta, – pasakoja maltiečių savanorė teisininkė Jūratė. – Jos kampinis butas ketvirtame aukšte buvo šalia balkono, į kurį kaimynai eidavo rūkyti. Nors ir kaip senutė prašydavo, jie dažnai palikdavo atviras duris ir šaltis skverbdavosi į Onutės mažytį butelį per klibančias medines duris taip, kad net užuolaidos judėdavo. Senutė būdavo priversta  apsirengti vos ne visais jos turimais šiltais rūbais, įsijungti elektrinį radiatorių, deginti dujas, tačiau ir tai nepadėjo. Atnešiau jai pūkinę liemenę, šiltas šlepetes, pūkinę antklodę, galų gale sėdėdavome susiglaudusios, kad būtų šilčiau…“

Gyvenimas tamsoje ir šaltyje

Pasak Jūratės, jos savanorystės pradžia pas Onutę nebuvo lengva. Senutė buvo labai uždara, sunkiai bendraudavo, tačiau palaipsniui jos pasidarė labai artimos. Onutė taip vertindavo Jūratės apsilankymus, kad  jų metu netgi neleisdavo jai dirbti sunkesnių ūkinių darbų.

„Kartais jausdavausi lyg ir nepilnai atliekanti savo vaidmenį, – sako Jūratė. – Norėdavosi atėjus energingai imtis valymo, išmesti senus nenaudojamus daiktus, padaryti daugiau erdvės. Tačiau supratau, kad Onutė labai saugo tą savo vidinę erdvę, pilną jai brangių daiktų, kurie nebūtinai turi būti gražūs, tačiau jai brangūs dėl atsiminimų, todėl nesistengiau nieko keisti…“

„Tik pradėjusi bendrauti su Onute, supratau, koks baisus dalykas yra vienatvė ir kaip stipriai vienišas, senas žmogus trokšta to žmogiško kontakto, paprasčiausio pabuvimo kartu, – pasakoja Jūratė. – Onutė man dažnai sakydavo: „ Tu tik ateik, pabūkime kartu… Man viskas gerai…“

Tačiau Onutei tikrai nebuvo viskas gerai. Senutė beveik visiškai akla, vos mato baldų kontūrus. Ji negali nei pasiruošti sau valgio, surinkti telefono numerio,  skaityti, žiūrėti televizoriaus, yra jau daug metų viena įkalinta mažame butelyje. Vienintelė jos galimybė judėti – pasivaikščiojimas koridoriumi tarp butų.

„Iš lėto, susikibusios už parankių, vaikščiojome pirmyn ir atgal koridoriumi, – pasakoja Jūratė. – Kartais Onutė ryždavosi su manim  išeiti ir į balkoną pakvėpuoti grynu oru. Į lauką išeiti senutė negalėjo – gyveno ketvirtame aukšte be lifto. Nulipti žemyn gal ir pajėgtų, tačiau užlipti atgal nebegalėtų…“

Mirusios mamos ilgesys

Onutė augo be mamos, kuri mirė ją gimdydama. Motiną jai atstojo sesuo. Motinai mirus, tėvas atsivedė pamotę, kuri Onutės nemylėjo, todėl mergaitė  tikrai labai ilgėjosi savo  mamos.

Tą nenusakomą, kankinantį mamos ilgesį Onutė išsaugojo visą gyvenimą. Senutė dažnai klausinėdavo Jūratės, ar jos mama ją myli, kaip jos bendrauja, ir gerte gerdavo atsakymus, tarsi įsivaizduodama tą nuostabų kontaktą su brangiausiu pasaulyje žmogumi, kurio ji pati niekada neturėjo.

Netrukus abi atrado nuostabų užsiėmimą, kuris Onutei suteikdavo daugiausiai laimės. Atradusi pas ją knygutę, Jūratė pradėjo skaityti Onutei eilėraščius religine tematika. Eilių skaitymas senutę taip stipriai paveikdavo, kad jos skruostai parausdavo, akys pradėdavo žibėti.

„Būdavo, skaitai jai eiles, o ji kaip vaikas tau galvą ant peties padeda, ašaros  rieda skruostais, – susijaudinusi kalba Jūratė. – Visa ta skurdi aplinka, kurioje senutė gyvena, tokiomis akimirkomis nutolsta, o mes abi, atrodo, pakylame kažkur aukštai aukštai… Onutė tuo metu viską pamiršta… Iš jos veido matyti, kad ji gauna nepaprastai stiprų džiaugsmingą emocinį impulsą. Eilės suteikia jai energijos, klausydama jų senutė nuostabiai gražiai šypsosi, nematančiomis akimis žvelgdama kažkur į tolį. Tos akimirkos mums abiems būdavo tiesiog šventos…“

Keičianti gyvenimą savanorystė

Pasak Jūratės, savanorystė pas maltiečius ir susitikimai su Onute jai davė neapsakomai didelį dvasinį patyrimą.

„Kai esi senas, be jėgų, be giminių, ir svarbiausiai, kai esi vienišas – tai egzistencine prasme yra žmogui vienas sunkiausių laikotarpių. Gyvenimas jau nugyventas, jėgų nėra, kankina skausmai ar negalia, nieko pakeisti negali, ir visa tai turi pakelti viena… Tai yra nepaprastai sunku tiek fiziškai, tiek emociškai. Man išeinant, mes  su Onute apsikabindavome ir abi pajusdavome tą nenusakomą nuostabų gerumo ir dėkingumo  davimo ir gavimo jausmą. Onutė paimdavo mane už rankos ir tyliai sušnibždėdavo: „Kada tu vėl ateisi?“ Man būdavo iki skausmo liūdna, kad turiu palikti ją vieną  su jos vienišumu ir negalia…Tačiau kartu žinodavau, kad suteikiau Onutei nuostabias emocinio pakilimo akimirkas, kuriomis ji dabar gyvens iki sekančio mano atėjimo. Aš išeidavau su džiaugsmu, žinodama, kad ir jinai liko su tuo džiaugsmu.“

Pasak  Jūratės, šiuo metu Onutė yra ligoninėje, neaišku, ar grįš atgal į savo mažytį šaltą butelį. O gal tęs savo gyvenimo pabaigą slaugos namuose, ar pensionate?

„Lankysiu Onutę kiek tik galėsiu ir kur jį bebūtų, – sako Jūratė. – Kai pamatai, kokią nuostabią energiją ir gyvenimo prasmę gali suteikti kitam vien tik savo buvimu – tiesiog nebegali to nedaryti…“

Onutė yra viena iš  daugiau kaip 2600 senelių, kuriuos globoja maltiečiai visoje Lietuvoje. Praeitais metais jiems vien karšto maisto į namus buvo nuvežta daugiau kaip 151 000 porcijų, seneliai maltiečių savanorių buvo aplankyti dešimtis tūkstančių kartų, jiems suteikta daugybė kitos pagalbos. Daugiau informacijos

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.