2018 03 25

Kun. Algirdas Malakauskis, OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Verbų sekmadienio homilija. Kristaus kančios drama ir jos veikėjai

Kančios sekmadienis pradeda pačią iškilmingiausią Bažnyčios liturginių metų savaitę. Tirpsta Jėzaus žemiškojo gyvenimo akimirkos ir mes su kartu su Juo artėjame prie Kalvarijos.

Mūsų kelias prasideda džiaugsmingu Jėzaus įžengimu į Jeruzalę Verbų sekmadienį, sutinkame Didįjį Ketvirtadienį, su Juo kartu kenčiame Getsemanėje, su Jėzumi žengiame į Piloto rūmų menę ir taip iki Golgotos, kur atrodo viskas prarasta.

Sekmadienio homilijos autorius – kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministras.