2018 03 31

Arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jėzus mus nori vesti į savo šviesą

„Popiežius Pranciškus, kurio taip laukiame šiais metais atvykstančio į Lietuvą, mums primena, kad prisikėlimas nėra praeities dalykas, bet turi visa persmelkiančią gyvybinę jėgą. Ten, kur buvo mirtis, atsiranda nauja gyvybė. Tegul ta nauja viltis, nauja gyvybė išsilieja į mūsų gyvenimus, paliečia kiekvieno širdį“, – savo velykiniame sveikinime teigia Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Svetainės lankytojų periodinė parama yra pagrindinis „Bernardinai.lt“ veiklos finansavimo šaltinis.

Šiandien ypač reikia Jūsų, mieli „Bernardinai.lt“ bičiuliai, pagalbos.

Taip, paremsiu