2018 04 22

Antanas Saulaitis SJ

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Į ką remiuosi?

Šiandien, jei norime ką nors sužinoti apie aveles, apie kurias kalbama Šventojo Rašto ištraukoje, tereikia užeiti, pavyzdžiui, į Bernardinų sodą. Čia įvairiu paros metu sutiksime ne vieną mamą, močiutę ar vyresnius brolius, besivedančius su savimi mažus vaikus. Matysime, kaip mažyliai mėgina savarankiškai vaikščioti ir vėl laimingi parbėga į tėčio ar mamos glėbį.

Labai panašus ir krikščionių ryšys su jų Geruoju Ganytoju, Jėzumi, kurio sekmadienį šiandien švenčiame. Ganytojas ne tik užtikrina saugumą, bet ir puoselėja asmeninį, individualų ryšį, kupiną pasitikėjimo. O kaip mes galime būti geri ganytojai savo aplinkoje?

Sekmadienio Evangelijos ištrauką komentuoja jėzuitas kunigas Antanas Saulaitis SJ.