2018 04 29

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

V VELYKŲ SEKMADIENIS – Pasaulinė gyvybės diena Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. 
    Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“. 

Apd 9, 26–31: Jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjo Jėzų

Ps 22, 26b–27. 28. 30. 31–32. P.: Aš tave, Viešpatie, aukštinsiu didžiulėj bendrijoj. / Aleliuja.

1 Jn 3, 18–24: Štai jo įsakymas: kad tikėtume ir mylėtume


Sekmadienio Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Arūnas Peškaitis OFM