2018 05 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Konservatoriai tiki Europa

TS-LKD partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis

Nuotraukos autorius Karolis Kavolėlis/BFL
Baltijos fotografijos linija

Vakar vykusiame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Suvažiavime vienbalsiai priimta deklaracija „Tikime Europa“.

Deklaracijoje pabrėžiamas konsoliduotos ES politikos poreikis, kadangi laikydamasi su jos lyderėmis – Vokietija ir Prancūzija, Lietuva užsitikrina geopolitinį saugumą. Taip pat primenama, jog nuo 1990 m. Lietuva pozityviausius pokyčius įgyvendino būtent tose srityse, kuriose remtasi vakarietišku pavyzdžiu. Teigiama, jog tik gerai apgalvota plėtra, laikantis subsidiarumo principo, padės spartesniam socialinės-ekonominės gerovės užtikrinimui šalyse.

tik būdami europiečiai esame visiškai lietuviai

„Esame europiečiai ir nematome prieštaros tarp lietuvybės ir europietiškumo, tarp tautinės valstybės ir vieningos Europos: tik būdami europiečiai esame visiškai lietuviai, nes nuo pat krikšto lietuviškoji tapatybė yra neatsiejama nuo Europos krikščioniškosios civilizacijos, ir būdami lietuviai esame europiečiai. Visų tautybių Lietuvos piliečiai yra Europos politinio ir kultūrinio paveldo atstovai. Sovietinė okupacija siekė atplėšti mus nuo europietiškų šaknų, ir tai paliko daug sunkiai gyjančių žaizdų mūsų savimonėje ir identitete. Sugrįždami prie europietiškų šaknų, atsisveikiname ir su sovietmečio paveldu mūsų tapatybėje. Dar daugiau: siekiai priešpriešinti etninį tautiškumą europietiškai mūsų tapatybei mažina mūsų valstybingumą, daro mus ribotais provincialais. Mes vertiname pilietinę lietuvybę, kai buvimas lietuviu yra apibrėžiamas ne tiek pagal asmens tautybę, kiek pirmiausiai per jo, kaip piliečio, asmeninį santykį su Lietuvos valstybe“, – rašoma deklaracijoje.

Taip pat atkreipiamas dėmesys į mažėjančius finansinius ES resursus ir didėjantį atotrūkį tarp lūkesčių ir galimybių, todėl raginama drąsiai pasisakyti už didesnį ES biudžetą. Taip pat kalbama apie naują Daugiametę finansinę perspektyvą ir būtiną sąsają tarp šalims teikiamos paramos ir jų sugebėjimo įgyvendinti reformas, kadangi pastaruoju metu naujų šalių narių sanglauda pastebimai lėtėja.

Dokumente nemažai dėmesio skiriama saugumo klausimams. Teigiama, jog Bendrijos plėtra yra svarbiausias minkštosios geopolitinės galios instrumentas ir tam, kad plėtra į Vakarų Balkanus, o ateityje ir į Rytus būtų sėkminga. Taip pat pabrėžiama, jog tiek Europa, tiek Lietuva siekia gerų santykių su Rusija, tačiau juos pasiekti bus galima tik Rusijai atsisakius agresyvios politikos, kaimyninių valstybių teritorijų okupacijos ir hibridinio karo su Vakarais.

mes tikime Europa, nes tikime Lietuva

Galų gale deklaracijoje kalbama apie europietiško solidarumo vertybę – Lietuva ir kitos Vidurio Europos valstybės prie Bendrijos prisijungė vedamos solidarumo. Europai išgyvenus didžiulius išbandymus, tikėtina, jų reikės išgyventi ir dar daugiau (tiek ES, tiek atskiriems regionams), todėl prisijungusi dėl solidarumo, Lietuva, negali pritarti jokiems atskirų valstybių veiksmams, kuriais silpninama europietiško solidarumo vertybė.

„Dabar, kai demokratijos ir laisvės erdvė pasaulyje traukiasi, Europos Sąjunga turi vėl aiškiai ir ryžtingai prisiimti šių vertybių gynimo vėliavą. Sveikindami solidarią ir principingą ES laikyseną dėl Rusijos, primename, jog vis dar didžiulė žmonijos dalis gyvena totalitarinių ir autoritarinių režimų priespaudoje, neturėdama esminių žmogaus ar politinių teisių. ES turi kryptingai naudotis jos galioje esančiais įtakos instrumentais, keldama ilgalaikį strateginį tikslą – plėsti laisvės ir demokratijos erdvę pasaulyje. Tokia Europa mes tikime ir tokios Bendrijos mes sieksime. Mes tikime Europa, nes tikime Lietuva“, – kalbėjo partijos pirmininkas G. Landsbergis.