2018 06 04

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Martyno Liuterio apmąstymų rinkinys

Gedimino Šulco nuotrauka

Martynas Liuteris, „Kasdien Tave garbinsiu“. Fundatio Pietatis, 2017, 430 p. Vertė Mindaugas Dikšaitis.

Reformacijos 500 metų jubiliejaus proga išleistoje knygoje – Martyno Liuterio mintys, parinktos iš jo raštų. Tai kasdieniai skaitiniai ir apmąstymai liturginiams metams: adventas, Kalėdos, Naujieji Metai, Epifanija, gavėnia, Velykos, Sekminės.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis linki: „Parinktos Šventojo Rašto eilutės ir jų apmąstymas tepastiprina kiekvieną tikėjimo kelionėje ir teuždega tvirtu pasitikėjimu Dievo meile, parodyta mums Jėzuje Kristuje.“

M. Liuteris (1483-1546) vadinamas Reformacijos tėvu. Kunigas, augustinų vienuolis, Vintenbergo universiteto profesorius dėl savo garsiųjų 95 tezių buvo ekskomunikuotas, jo raštai Katalikų Bažnyčios pasmerkti. Tai vienas žymiausių krikščionių mąstytojų, ryški istorinė asmenybė, kurios darbai ir pamaldumas išlieka įkvėpimo šaltiniu daliai tikinčiųjų Kristumi ir šiandien. 

Ištrauka iš skyriaus „Krikščionys gelbėja pasaulį“:

Kiekvienas krikščionis savo prigimtimi yra žmogus, koks buvo ir Viešpats Kristus žemėje. Jis įvykdė nuostabių darbų ir yra pajėgus kreipti visą pasaulį link dieviškumo. Jis gali dėl kiekvieno padaryti įstabių darbų. Jo dėka Dievas išlaiko pasaulį ir duoda viską, kas jame yra. Jeigu žemėje nebūtų krikščionių, joks miestas nei jokia šalis negalėtų džiaugtis ramybe, per vieną dieną viskas pragaištų. […] Krikščionys turi Evangeliją, krikštą, altoriaus sakramentą. Šiomis priemonėmis žmonės yra atverčiami, sielos ištraukiamos iš velnio gniaužtų, išplėšiamos iš pragaro bei mirties ir nuvedamos į dangų. […]