2018 06 10

Kun. Vytautas Sadauskas SJ

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio vaizdo homilija. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi Toros (žydų šventraščio) prasmės, stovėdamas ant vienos kojos. Jis atsakė cituodamas pagrindinę judaizmo maldą: „Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS. Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis”. Visa kita, pridūrė rabinas, “yra tik komentarai”.

Musulmonui taip pat nebūtų sunku ištarti Šahadą – liudijimą. Budistui gal prireiktų kokių penkių minučių, nes jo tikėjimo išpažinimas turėtų apimti penkias tauriasias tiesas ir aštuonialypį kelią. Na, o ką gi krikščionis pasakytų? Kokia svarbiausia krikšioniškoji tiesa, skleidžiama nuo Jeruzalės iki tolimiausių pasaulio vietų?

Sekmadienio homilijos autorius – jėzuitas kunigas Vytautas Sadauskas, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas.